| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Poprzedni miesiąc

Październik 2017

Aktualny miesiąc

Listopad 2017

14 Listopad 2017 - 318 dzień roku,

do końca pozostało 47 dni

Imieniny : Agaty, Emila, Lewina

Następnego dnia : Alberta, Artura, Idalii

Ważne terminy

20 stycznia 2019 r.

 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zakaz pracy w placówkach handlowych
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

21 stycznia 2019 r.

 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w grudniu 2018 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacana przez podatników opodatkowanych 19-procentowym podatkiem liniowym
 • Wpłata zaliczki kwartalnej na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2018 r.
 • Złożenie deklaracji PIT-6 dotyczącej wymiaru zaliczek w 2019 r. podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
 • Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT-16S) lub w przypadku przejścia z tej formy opodatkowania na inną oświadczenie o wyborze podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienie o rezygnacji z karty
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne) – firmy inwestycyjne: prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne) – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2018 r.
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za grudzień 2018 r. lub INF-1
 • Złożenie DEK-R za 2018 r. przez pracodawców zobowiązanych w poprzednim roku do wpłat na PFRON
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2018 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w grudniu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
 • Wpłata zaliczki kwartalnej na podatek dochodowy od osób prawnych za IV kwartał 2018 r.

22 stycznia 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za grudzień 2018 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

23 stycznia 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia

25 stycznia 2019 r.

 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za IV kwartał 2018 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2019 r. przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu wynagradzani
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za grudzień 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień 2018 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień 2018 r.
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni

Zmiany w prawie

14.11.2017

15.11.2017