| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Grudzień 2018

14 Grudzień 2018 - 348 dzień roku,

do końca pozostało 17 dni

Imieniny : Alfreda, Dory, Jana

Następnego dnia : Celiny, Ireneusza, Leonida

Ważne terminy

16 stycznia 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia oraz kierowników uczelni publicznych

18 stycznia 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia

20 stycznia 2019 r.

 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zakaz pracy w placówkach handlowych
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

21 stycznia 2019 r.

 • Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT-16S) lub w przypadku przejścia z tej formy opodatkowania na inną oświadczenie o wyborze podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienie o rezygnacji z karty
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w grudniu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacana przez podatników opodatkowanych 19-procentowym podatkiem liniowym
 • Wpłata zaliczki kwartalnej na podatek dochodowy od osób prawnych za IV kwartał 2018 r.
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w grudniu 2018 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Złożenie DEK-R za 2018 r. przez pracodawców zobowiązanych w poprzednim roku do wpłat na PFRON
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne) – firmy inwestycyjne: prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne) – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
 • Wpłata zaliczki kwartalnej na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2018 r.
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2018 r.
 • Złożenie deklaracji PIT-6 dotyczącej wymiaru zaliczek w 2019 r. podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za grudzień 2018 r. lub INF-1
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2018 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)

22 stycznia 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za grudzień 2018 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2018 r. składane przez zarządy JST

23 stycznia 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia

Zmiany w prawie

14.12.2018

15.12.2018

17.12.2018

18.12.2018