| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Styczeń 2018

15 Styczeń 2018 - 15 dzień roku,

do końca pozostało 350 dni

Imieniny : Dąbrówki, Dobrawy, Izydora

Następnego dnia : Mercela, Marcelego, Waldemara

Ważne terminy

23 października 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2019 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2019 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych

25 października 2019 r.

 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za wrzesień 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za III kwartał 2019 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG , AKC-EN
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2019 r.
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni

28 października 2019 r.

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za III kwartał 2019 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za wrzesień 2019 r. składane przez dysponenta części 77
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za wrzesień 2019 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez Państwową Akademię Nauk, agencje państwowe
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za wrzesień (oraz złożenie deklaracji za wrzesień: ­WZP-1M – przedsiębiorstwa, i WZS-1M – spółki)

30 października 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2019 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za III kwartały 2019 r.
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za III kwartały 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2019 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2019 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2019 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za III kwartały 2019 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

Zmiany w prawie

15.01.2018

16.01.2018