Kategorie

Terminarz

15 lis 2018
13 lut 2019
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

IV rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
2018-11-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za październik 2018 r. składane …
2018-11-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za październik 2018 r. przez pozostałych płatników
2018-11-15
Dodaj do kalendarza
IV rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (dot. osób fizycznych)
2018-11-15
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-11-18
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za październik 2018 r. składane przez dysponentów części …
2018-11-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2018-11-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2018 r. składane przez izby administracji …
2018-11-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za październik 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2018-11-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-11-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2018-11-20
Dodaj do kalendarza
2018-11-21
Dodaj do kalendarza