Kategorie

Terminarz

16 lip 2018
14 paź 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni …
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2018 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2018 r. składane przez kierowników placówek
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2018 r. składane …
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r.
2018-07-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2018 r. składane przez izby administracji …
2018-07-18
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2018-07-20
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. składane …
2018-07-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2018-07-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2018-07-20
Dodaj do kalendarza