REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Wpłata za czerwiec 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop 
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2024 r. składane przez dysponenta części budżetowych (z wyjątkiem …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec 2024 r. lub II kwartał 2024 r. (przez podatników …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2024 r. 
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r., kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2024 r., miesięczne …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2024 r. składane przez dysponentów …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za czerwiec 2024 r. składane przez dysponenta części 34
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata za czerwiec 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2024 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość …
2024-07-23
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za czerwiec 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON, …
2024-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2024 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2024-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33 za II kwartały 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
2024-07-23
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za czerwiec 2024 r. składane przez Prezesa ZUS
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC -4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW/AKC-WWn, AKC-WG, AKC-EN, …
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za czerwiec 2024 r. 
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT za II kwartał 2024 r.
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za czerwiec 2024 r. składane przez Prezesa KRUS
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za czerwiec 2024 r. 
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M i JPK_V7K (część ewidencyjna) za czerwiec 2024 r. 
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K za II kwartał 2024 r. (część deklaracyjna)
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za …
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie: Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2024 r.
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez Polską Akademię Nauk
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za czerwiec 2024 r. składane przez dysponentów części 87
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji …
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz …
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za II kwartał 2024 r. – jeżeli wybrano kwartalne …
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za czerwiec 2024 r. (oraz złożenie deklaracji za …
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za czerwiec 2024 r. składane przez dysponenta części 77
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2024 r., kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II …
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34, Rb-34PL, Rb-35, Rb-50 za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2024 r. składane przez …
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33 za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za czerwiec 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za czerwiec 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2024-07-31
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za III kwartał 2024 r.
2024-07-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VIN-DO za II kwartał 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej OSS (dotyczy podmiotów …
2024-07-31
Dodaj do kalendarza
Udostępnienie KAS ewidencji o transgranicznych płatnościach za II kwartał 2024 r.
2024-07-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2024-07-31
Dodaj do kalendarza

REKLAMA