REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej przez ubezpieczonych rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym i …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w kwietniu 2024 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2024 r. przez pozostałych płatników składek
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za kwiecień 2024 r. składane przez dysponenta części 34 
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2024 r. z tytułów określonych w art. art. 29, art. 30 ust. 1 pkt …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów części …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2023 r.
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za kwiecień 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za kwiecień 2024 r. 
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za kwiecień 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w kwietniu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za kwiecień 2024 r.
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za kwiecień 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON, …
2024-05-23
Dodaj do kalendarza
Złożenie: Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2024 r.
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za kwiecień 2024 r.
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2024 r. składane przez Prezesa ZUS
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za kwiecień 2024 r. składane przez Prezesa KRUS
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2024 r.
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za kwiecień 2024 r.
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2024 r. 
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów części 87
2024-05-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów części 77
2024-05-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2024-05-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie w KRUS oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za 2023 r. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do ZUS zaświadczenia o przychodzie osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych od 1 …
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za kwiecień 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie I raty odpisu podstawowego na zfśs w wysokości co najmniej 75%
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
I rata odpisu na ZFŚS
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2023 r. (wniosek …
2024-06-03
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2024-06-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za maj 2024 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2024-06-06
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2024-06-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2024 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2024-06-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za maj 2024 r.
2024-06-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2024-06-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2024-06-07
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za maj 2024 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące. Uwaga! …
2024-06-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2024-06-10
Dodaj do kalendarza

REKLAMA