REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za sierpień 2023 r. składane przez dysponenta części 34
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za sierpień 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za sierpień 2023 r. przez pozostałych płatników składek
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za sierpień 2023 r.
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za sierpień 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w sierpniu 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za sierpień 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2023 r.
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za sierpień 2023 r. składane przez dysponentów …
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w sierpniu 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za sierpień 2023 r. lub INF-1
2023-09-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za sierpień …
2023-09-21
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2023-09-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za sierpień 2023 r.
2023-09-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień 2023 r.
2023-09-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW/AKC-WWn, AKC-WG, AKC-EN, …
2023-09-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M i pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za sierpień 2023 r.
2023-09-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2023 r.
2023-09-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2023-09-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2023-09-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za sierpień 2023 r. składane przez Prezesa KRUS
2023-09-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2023-09-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2023-09-25
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za sierpień 2023 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON, …
2023-09-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za sierpień 2023 r. składane przez dysponenta części 87
2023-09-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za sierpień 2023 r. składane przez dysponenta części 77
2023-09-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za sierpień 2023 r. (oraz złożenie deklaracji za …
2023-09-28
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego za 2022 r.
2023-09-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za sierpień 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2023-09-30
Dodaj do kalendarza
II rata odpisu na ZFŚS
2023-09-30
Dodaj do kalendarza
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2023 r. (dotyczy inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz uzyskania potwierdzenia sald)
2023-10-01
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC za 2022 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i …
2023-10-02
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2023-10-02
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC za 2022 r. i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
2023-10-02
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - wrzesień
2023-10-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za sierpień 2023 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2023-10-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2023-10-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2023-10-05
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2023 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za wrzesień 2023 r.
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2023 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu …
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2023-10-09
Dodaj do kalendarza

REKLAMA