Kategorie

Terminarz

23 cze 2021
21 wrz 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za maj 2021 r. składane przez Prezesa KRUS
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2021-06-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za maj 2021 r. składane przez dysponenta części 77
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za maj 2021 r. składane przez dysponenta części 87
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - czerwiec
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Zakończenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w jednostkach innych niż wymienione w art. 68 ustawy o rachunkowości
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-07-05
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin na złożenie przez organizacje związkowe działające u pracodawcy informacji o liczbie członków według stanu zatrudnienia …
2021-07-10
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki objęte wpisem do KRS
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez spółdzielnie objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań …
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2021 r. przez pozostałych płatników
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych przez jednostki kontynuujące działalność
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w czerwcu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za czerwiec 2021 r. lub INF-1
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze br. składane przez …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-08-02
Dodaj do kalendarza