Kategorie

Terminarz

24 wrz 2020
23 gru 2020
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2020 r. składane przez Prezesa ZUS
2020-09-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2020-09-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2020-09-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za sierpień 2020 r. składane przez Prezesa KRUS
2020-09-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2020-09-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/M, AKC-4/N (do 30 września 2020 r. zaniechano poboru podatku akcyzowego od papierosów …
2020-09-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
2020-09-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC- -4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN
2020-09-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2020-09-25
Dodaj do kalendarza
2020-09-25
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-09-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za sierpień 2020 r. składane przez dysponenta części 87
2020-09-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za sierpień 2020 r. składane przez dysponenta części 77
2020-09-28
Dodaj do kalendarza
Wniosek o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podmioty, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 …
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za 2019 r. – zatwierdzenie - 30 września (31 sierpnia – dla spółek nadzorowanych przez KNF)
2020-09-30
Dodaj do kalendarza