Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminarz

VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2022-06-27
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2022-06-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2022 r. składane przez Prezesa ZUS
2022-06-27
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2022-06-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za maj 2022 r.
2022-06-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za maj 2022 r.
2022-06-27
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2022-06-27
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2022-06-27
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za maj 2022 r.
2022-06-27
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2022 r.
2022-06-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za maj 2022 r. składane przez Prezesa KRUS
2022-06-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za maj 2022 r. składane przez dysponenta części 77
2022-06-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za maj 2022 r. (oraz złożenie deklaracji za maj …
2022-06-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za maj 2022 r. składane przez dysponenta części 87
2022-06-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – CIT-8, CIT-8AB i wpłata podatku należnego wykazanego w zeznaniu, …
2022-06-30
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - czerwiec
2022-06-30
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2022-06-30
Dodaj do kalendarza
Zakończenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w jednostkach innych niż wymienione w art. 68 ustawy o rachunkowości
2022-06-30
Dodaj do kalendarza
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym (z wyjątkiem …
2022-06-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za maj 2022 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2022-06-30
Dodaj do kalendarza
Wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodu z przekształcenia, w zeznaniu rocznym składanym przez wybierających ryczałt od dochodów spółek. …
2022-06-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji podatkowej przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek (deklaracja CIT-8E) - dotyczy rozliczenia za …
2022-06-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C) - dotyczy rozliczenia za rok podatkowy, który zakończył się między 1 grudnia 2021 …
2022-06-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2022-07-05
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2022 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2022-07-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2022-07-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2022-07-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2022-07-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za czerwiec 2022 r.
2022-07-07
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartały 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2022-07-08
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za II kwartały 2022 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2022-07-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2022-07-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2022-07-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2022-07-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2022-07-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki …
2022-07-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2022-07-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2022 r. składane …
2022-07-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2022-07-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2022 r. składane przez urzędy skarbowe
2022-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia Uwaga! W …
2022-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2022 r. składane przez zarządy JST
2022-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2022 r. składane przez zarządy JST
2022-07-14
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2022 r. składane przez uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, …
2022-07-14
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2022 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające …
2022-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez spółdzielnie objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań …
2022-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, dysponentów …
2022-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS
2022-07-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2022 r. składane …
2022-07-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za czerwiec 2022 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz) Uwaga! Departament Ceł Ministerstwa Finansów w …
2022-07-15
Dodaj do kalendarza