Kategorie

Terminarz

25 lip 2018
23 paź 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

VAT-9M za miesiąc poprzedni
2018-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2018-07-25
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. składane …
2018-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2018-07-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za czerwiec 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
2018-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2018-07-25
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem …
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2018 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2018 r. składane przez dysponentów …
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje …
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2018 r. kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2018 …
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za czerwiec 2018 r. składane przez dysponentów części 77
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez ZUS i zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS i fundusze …
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za czerwiec 2018 r. składane przez dysponenta części 87
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2018 r. składane przez …
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za II kwartały 2018 r. składane przez dysponenta części budżetowej
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-07-30
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za za I półrocze br. składane przez wprowadzającego …
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za I półrocze br. prowadzących zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za I półrocze br. przez prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzących działalność w zakresie innych niż …
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za III kwartał 2018 r.
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - lipiec
2018-07-31
Dodaj do kalendarza