Kategorie

Terminarz

28 wrz 2020
27 gru 2020
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za sierpień 2020 r. składane przez dysponenta części 87
2020-09-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za sierpień 2020 r. składane przez dysponenta części 77
2020-09-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych …
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika …
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podmioty, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 …
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika …
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
Wniosek o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
Udzielenie pracownikowi niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego za 2019 r.
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za 2019 r. – zatwierdzenie - 30 września (31 sierpnia – dla spółek nadzorowanych przez KNF)
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
Raty podatku od nieruchomości płacone przez przedsiębiorców za kwiecień, maj i czerwiec (uwaga: o przesunięciu terminów zdecydują radni …
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
II rata odpisu na ZFŚS
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - wrzesień
2020-09-30
Dodaj do kalendarza
Przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył …
2020-09-30
Dodaj do kalendarza