| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Styczeń 2018

29 Styczeń 2018 - 29 dzień roku,

do końca pozostało 336 dni

Imieniny : Angeli, Franciszka, Waleriana

Następnego dnia : Cyntii, Macieja, Marcina

Ważne terminy

14 sierpnia 2018 r.

 • Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez ministrów nadzorujących państwowe osoby prawne
 • Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez Prezesa ZUS

15 sierpnia 2018 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

16 sierpnia 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2018 r. przez pozostałych płatników
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia

19 sierpnia 2018 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

20 sierpnia 2018 r.

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2018 r. składane przez izby administracji skarbowej
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowej
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • CIT-5
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni

21 sierpnia 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Rb-27S za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe

Zmiany w prawie

29.01.2018

30.01.2018