REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Złożenie informacji CIT-ST
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Uiszczenie opłaty produktowej za 2022 r.
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Uiszczenie opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2022 r.
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie zeznania za 2022 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych …
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, za 2022 r.
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie ZUS ZSWA – Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 r.
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
IFT-2/IFT-2R
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za luty 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek …
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za luty 2023 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot …
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z …
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - marzec
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej 2023/2024 r.
2023-04-01
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2023-04-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2023-04-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2023-04-05
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2023 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2023-04-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2023-04-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2023-04-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2023-04-07
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za marzec 2023 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2023-04-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za marzec 2023 r.
2023-04-07
Dodaj do kalendarza
Praca dozwolona w placówkach handlowych do godz. 14.00
2023-04-08
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2023 r. …
2023-04-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki …
2023-04-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2023 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące. …
2023-04-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2023 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2023-04-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2023-04-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-04-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-04-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługująceUwaga! Sprawozdanie …
2023-04-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2023 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2023-04-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za I kwartał 2023 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2023-04-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-04-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2023 r. składane przez urzędy skarbowe
2023-04-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia. UWAGA! W …
2023-04-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez uczelnie publiczne, instytucje gospodarki …
2023-04-14
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2023 r. …
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34 za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej podatku od nieruchomości i podatku …
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 r.
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie z tytułu pobranej opłaty recyklingowej za torby foliowe za I kwartał 2023 r.
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2023 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni …
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia. UWAGA! W …
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR  za marzec 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za I kwartał 2023 r. składane przez kierowników placówek
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2023-04-20
Dodaj do kalendarza

REKLAMA