reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Październik 2017

30 Październik 2017 - 303 dzień roku,

do końca pozostało 62 dni

Imieniny : Arsena, Edmunda, Przemysława

Następnego dnia : Antoniny, Augusta, Krzysztofa

Ważne terminy

12 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia UWAGA! W przypadku naczelników urzędów skarbowych będących dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia w ramach części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, sprawozdania przez nich sporządzane są przekazywane właściwym dyrektorom izb administracji skarbowej, niezależnie od tego, czy są dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia w ramach tej części, którzy w terminie właściwym dla dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazują sprawozdanie łączne na podstawie przekazanych sprawozdań jednostkowych i własnego, o ile są dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia w ramach tej części budżetowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2021 składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za I kwartał 2021 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące UWAGA! Sprawozdanie jednostkowe Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – 11 dni dłużej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2021 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 11 dni dłużej
 • INTRASTAT za miesiąc poprzedni

14 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez uczelnie publiczne, instytucja gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, jednostki organizacyjne tworzone przez PAN, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (spzoz), państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukaszewicz, banków oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury UWAGA! W przypadku samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe może być sporządzane i przekazywane przez kierownika jednostki obsługującej samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2021 r. składane przez zarządy JST

15 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za I kwartał 2021 r. składane przez kierowników placówek
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, dysponentów środków budżetu państwa będący jednostkami budżetowymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Wpłata do PPK za marzec 2021 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2021 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej Uwaga! Rada gminy może przesunąć ten termin z uwagi na epidemię wirusa COVID-19
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2021 r. przez pozostałych płatników
 • Rozliczenie z tytułu pobranej opłaty recyklingowej za torby foliowe za I kwartał 2021 r.

16 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych

Zmiany w prawie

30.10.2017

31.10.2017

reklama
reklama
reklama