reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Październik 2017

30 Październik 2017 - 303 dzień roku,

do końca pozostało 62 dni

Imieniny : Arsena, Edmunda, Przemysława

Następnego dnia : Antoniny, Augusta, Krzysztofa

Ważne terminy

27 października 2020 r.

 • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.

28 października 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2020 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2020 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2020 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2020 r. składane przez dysponenta części 87
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za wrzesień 2020 r. składane przez dysponenta części 77

30 października 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2020 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2020 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za III kwartały 2020 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2020 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2020 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za III kwartały 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2020 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze

1 listopada 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

2 listopada 2020 r.

 • Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2020 r.
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • Przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w marcu 2020 r.
 • Opłacenie przez rolników składek za IV kwartał 2020 r.
 • AKC-PA - październik

Zmiany w prawie

30.10.2017

31.10.2017

reklama
reklama
reklama