Kategorie

Terminarz

31 lip 2018
29 paź 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za za I półrocze br. składane przez wprowadzającego …
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze br. składane przez …
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za III kwartał 2018 r.
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - lipiec
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za I półrocze br. przez prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzących działalność w zakresie innych niż …
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za I półrocze br. prowadzących zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi i unieszkodliwianiu za I półrocze …
2018-07-31
Dodaj do kalendarza
Wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku bieżącego
2018-08-01
Dodaj do kalendarza
2018-08-06
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2018 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2018-08-06
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2018-08-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2018-08-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2018-08-07
Dodaj do kalendarza