| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Pielgrzymka

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych w wysokości 150 zł za 1 m3 odebranych odpadów,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 60,00 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych.

§ 2. 1. Jeżeli na terenie nieruchomości odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to górna stawka opłat, o której mowa w § 1 pkt 1, wynosi 100,00 zł za 1 m3 odebranych odpadów.

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej: makulatury, tworzyw sztucznych, szkła oraz pozostałych odpadów.

§ 3. Do stawek opłat, o których mowa w § 1 i § 2 ust. 1, należy doliczyć podatek VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Pisarski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »