| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX113/12 Rady Gminy Raczki

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle i urządzenia oraz ich części zajęte na:

a) potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej;

b) potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

c) potrzeby świadczenia usług w zakresie pomocy społecznej;

d) potrzeby związane z gospodarką odpadami;

e) potrzeby związane z zbiorowym dostarczaniem wody i odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków;

f) potrzeby lokalowe związane z prowadzeniem działalności komunalnej;

g) potrzeby parków i zieleńców publicznych;

h) drogi wewnętrzne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/61/03 z dnia 25 listopada 2003 r., w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 121, poz. 2243, z 2012 r. poz. 1061).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku po wcześniejszym ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »