| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/242/2014 Rady Gminy Widuchowa

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 506.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) wykup papierów wartościowych w kwocie - 506.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józefa Juzyszyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

Uchwała: - zmniejsza dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z powiatu na zadania realizowane dotychczas na podstawie porozumienia o kwotę 6.600 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem tego porozumienia ze względu na wypowiedzenie porozumień przez Starostę Gryfińskiego ze skutkiem na dzień 31.03.2014 r. Z uwagi na powyższe uchwała aktualizuje plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. - zmniejsza dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 10 zł w związku z ustaleniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nowego zgodnego z ustawą budżetową na rok 2014 planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo FB-1.3111.19.2.2014.JŻ) - zmniejsza kwotę subwencji ogólnej cześć oświatowa o 1678 zł - zawiadomienie Ministra Finansów ST3/4820/2/2014; - zwiększa dochody z tytułu należności przysługującym Gminie Widuchowa, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Uzyskane przez gminę dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. - wprowadza do budżetu dochody i wydatki związane z realizacją projektu POKL "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" (83.073,96 zł dofinansowanie 9.230,44 zł wkład własny) - zwiększa wydatki na remonty i modernizacje dróg (50.000 zł); - ustala dotację w kwocie 15.000 zł dla ZGK na modernizację lokalu komunalnego o charakterze socjalnym; - ustala limit wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.500 zł - wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do wszystkich gmin powiatu o wyasygnowanie kwot na zakupy zestawów przeszkód służących zawodom sportowo- pożarniczym młodzieżowych drużyn pożarniczych ; - ze względu na konieczność zwiększenia godzin na nauczanie indywidualne zwiększa się limit wydatków na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Widuchowej o kwotę 6.000 zł; - ze względu na zalecenia straży pożarnej zwiększa się limit wydatków na modernizację budynku przedszkola w Widuchowej o kwotę 15.000 zł; - zwiększa limit wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków z roku ubiegłego - 9.475 zł; - zwiększa wydatki na modernizację świetlic wiejskich 15.000 zł; - zwiększa wydatki na działalność kulturalną zespołu "Macierzanka" o kwotę 4.000 zł łącznie; - ustala się limit wydatków na pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego przez Gminę Gryfino, do którego uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Widuchowa - kwota 8.000 zł (art. 14 ust 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2013.827) W wyniku zmian budżetu planuje się nadwyżkę budżetu na kwotę 506.000 zł.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »