| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36/III/2010 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 27/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.); art.15 i art.19 pkt.1 lit.a), pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm. )1) u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 27/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie targowisk miejskich i innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie: "Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną w kioskach i pawilonach handlowych, niebędących budynkami"

2. w załączniku Nr 1 w SEKTORZE A w kolumnie NUMER STANOWISKA, pozycję "11-19", zastępuje się brzmieniem "11, 19".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 27/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne )

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »