| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

w sprawie: szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Ustanowić nagrody sportowe Prezydenta Miasta Zawiercia dla zawodników i trenerów reprezentujących zawierciańskie kluby i stowarzyszenia sportowe za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Przyjąć zasady i tryb przyznawania nagród sportowych, określone w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski na 2011 r. należy złożyć do 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edmund Kłósek


Załącznik do Uchwały Nr XIV/113/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Regulamin szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

1. Nagroda jest wyrazem uznania i jednorazową gratyfikacją zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Nagrody sportowe uzyskane w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych przyznaje Prezydent Miasta Zawiercie.

3. Nagrody przyznawane są zawodnikom i trenerom - mieszkańcom miasta, reprezentującym zawierciańskie kluby sportowe.

4. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę zawodnikowi lub trenerowi - mieszkańcowi Zawiercia, reprezentującego barwy klubu sportowego mającego swoją siedzibę poza gminą.

5. Zawodnicy i trenerzy mogą otrzymać w danym roku kalendarzowym tylko jedną nagrodę.

6. O nagrodę Prezydenta Miasta może wnioskować osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub klub sportowy, instytucja i organizacja społeczna statutowo działająca w sferze kultury fizycznej.

7. Liczbę i wysokość nagród ustala Prezydent Miasta w ramach środków określonych w budżecie miasta.

8. Wysokość przyznanej nagrody określona jest w zestawieniu tabelarycznym szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym z uwzględnieniem dyscyplin sportowych mających szczególne znaczenie dla Gminy Zawiercie: piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy.

1) Nagroda w indywidualnych dyscyplinach nie olimpijskich może być przyznana do 1/3 wysokości określonych w tabeli.

2) Nagroda za zajęcie I - III miejsca w finałach wojewódzkich - organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy Katowice w dyscyplinach olimpijskich - może być przyznana do 1/2 wysokości określonych w tabeli.

9. W przypadku dyscyplin zespołowych dopuszcza się zróżnicowanie wysokości nagród dla poszczególnych zawodników, zgodnie z ich zaangażowaniem i wkładem pracy w odniesiony sukces.

Wysokość nagród dla poszczególnych zawodników proponuje wnioskodawca.

10. W przypadku, gdy zawodnik niepełnoletni otrzyma nagrodę pieniężną i nie posiada osobistego konta bankowego, nagroda może być przekazana na konto jego rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Formularz wniosku o przyznanie nagrody określony zostanie w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.

12. Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu, w terminie do 15 czerwca każdego roku za sezon poprzedni czyli od 16 czerwca roku poprzedniego do 15 czerwca danej edycji przyznawania nagród.

Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

13. W razie uchybień formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Wnioski złożone po upływie tego terminu lub z nieusuniętymi uchybieniami formalnymi pozostają bez rozpatrzenia.

14. Wnioski o przyznanie nagród wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia w dyscyplinie sportowej, ligę rozgrywek, kategorię wiekową rozgrywek, kwalifikowane są przez Komisję Opiniującą powołaną przez Prezydenta Miasta.

Udział w pracach komisji ma charakter społeczny.

15. Wykaz zakwalifikowanych wniosków wraz z protokołem Komisja Opiniująca przedkłada Prezydentowi Miasta.

16. O decyzjach Prezydenta Miasta beneficjent powiadamiany jest pisemnie.

17. Od podjętego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

18. Informacje o przyznaniu nagród sportowych podaje się do publicznej wiadomości (BIP, strona internetowa, tablica odłoszeń Urzędu Miejskiego).

19. Nagrody przyznane zawodnikowi, zespołowi, trenerowi za wysokie osiągnięcia i wyniki sportowe wręczane będą w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Miasta.

20. Złożony wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi.

21. Przepisy regulaminu w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych w niej nagród nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników i trenerów, ani zobowiązań organów Miasta Zawiercia do przyznania nagród tym osobom.

22. Obsługę administracyjną związaną z przyznawaniem nagród prowadzi Wydział Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Wysokość nagród sportowych dla zawodników

Zajęte miejsce i ranga imprezy

Senior

Junior

Kadet

Młodzik

Awans do imprezy – dot. awansu wywalczonego w elim. i kwalifikacjach.

Mistrz Olimpijski

15.000

-

-

-

5.000

II Mistrz Olimpijski

12.000

-

-

-

III Mistrz Olimpijski

10.000

-

-

-

Mistrz Świata

9.000

8.000

7.000

6.000

Senior - 4.000
Junior - 3.500
Kadet - 3.000
Młodzik - 2.000

II Mistrz Świata

8.000

7.000

6.000

5.000

III Mistrz Świata

7.000

6.000

5.000

4.000

Mistrz Europy

8.000

7.000

6.000

5.000

II Mistrz Europy

7.000

6.000

5.000

4.000

III Mistrz Europy

6.000

5.000

4.000

3.000

Mistrz Polski /
Puchar Polski

3.000

2.750

2.500

2.000

Senior - 1.500
Junior - 1.250
Kadet - 1.000
Młodzik - 750

II Mistrz Polski /
Puchar Polski

2.750

2.500

2.250

1.750

III Mistrz Polski /
Puchar Polski

2.500

2.250

2.000

1.500

Mistrz Śląska

2.250

2.000

1.750

1.250

Senior - 1.250
Junior - 1.000
Kadet - 750
Młodzik - 250

II Mistrz Śląska

2.000

1.750

1.500

1.000

III Mistrz Śląska

1.750

1.500

1.250

750

Wysokość nagród sportowych dla trenerów

Osiągnięcia zawodnika/zespołu prowadzonego przez trenera

Trener seniorów

Trener juniorów

Trener kadetów

Trener młodzików

Wysokość nagrody/wyróżnienia dla trenera za awans do imprezy – dot. awansu wywalczonego w eliminacjach i kwalifikacjach.

Mistrz Olimpijski

15.000

-

-

-

5.000

II Mistrz Olimpijski

12.000

-

-

-

III Mistrz Olimpijski

10.000

-

-

-

Mistrz Świata

9.000

8.000

7.000

6.000

Senior - 4.000
Junior - 3.500
Kadet - 3.000
Młodzik - 2.000

II Mistrz Świata

8.000

7.000

6.000

5.000

III Mistrz Świata

7.000

6.000

5.000

4.000

Mistrz Europy

8.000

7.000

6.000

5.000

II Mistrz Europy

7.000

6.000

5.000

4.000

III Mistrz Europy

6.000

5.000

4.000

3.000

Mistrz Polski /
Puchar Polski

3.000

2.750

2.500

2.000

Senior - 1.500
Junior - 1.250
Kadet - 1.000
Młodzik - 750

II Mistrz Polski /
Puchar Polski

2.750

2.500

2.250

1.750

III Mistrz Polski /
Puchar Polski

2.500

2.250

2.000

1.500

Mistrz Śląska

2.250

2.000

1.750

1.250

Senior - 1.250
Junior - 1.000
Kadet - 750
Młodzik - 250

II Mistrz Śląska

2.000

1.750

1.500

1.000

III Mistrz Śląska

1.750

1.500

1.250

750

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »