| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 89/XII/2011 Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z 2005r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Miedźno uchwala, co następuje:

Tryb powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 1. 1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Miedźno .

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) Policji;

4) Oświaty;

5) Ochrony zdrowia;

6) Kuratorzy sądowi;

7) W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tryb odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 2. Wójt Gminy Miedźno w drodze zarządzenia odwołuje członków Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach;

4) na wniosek zainteresowanego.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 3. 1. Kadencja zespołu trwa 3 lata.

2. Na pierwszym posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego spośród jego członków, wybierany zostaje przewodniczący zespołu.

3. Kolejne posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywać się będą w zależności od potrzeb, w terminie ustalonym przez przewodniczącego zespołu.

4. Przewodniczący zespołu, może na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego zaprosić również, osoby nie będące jego członkami, jeżeli zajdzie taka konieczność.

5. Prace zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

6. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy wójtem a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do zespołu.

7. Członkowie zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

8. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 78/X/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »