| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Chybie

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2012 rok oraz zakresu udzielania zwolnień

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm ), art.5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1). (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Chybie u c h w a l a :

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości od podmiotów wymienionych w art. 3 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w następujących wysokościach :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni 0,78 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 4,32 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni 0,23 zł

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej 0,66 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-od 1 m² powierzchni użytkowej 19,21 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użytkowej 10,23 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni użytkowej 3,92 zł

3) od budowli lub ich części - ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust . 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2 %

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty :

1) służące do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, kultury, sportu i ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą,

2) wykorzystywane do wykonywania działalności charytatywnej,

3) związane z obsługą oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz sieci służącej odprowadzaniu ścieków,

4) stanowiące mienie zajęte na potrzeby samorządu terytorialnego, z wyjątkiem oddanych w dzierżawę lub najem,

5) części budynków oświatowych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sklepików szkolnych

6) grunty stanowiące mienie prywatne sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), zajęte pod drogi dojazdowe do posesji,

7) związane z cmentarzami.

2. Zwolnienia ustawowe od podatku od nieruchomości zawarte zostały w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczacy RG Chybie


Mirosław Wardas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »