| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Chybie

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2012 rok oraz zakresu udzielania zwolnień

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm ), art.5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1). (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Chybie u c h w a l a :

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości od podmiotów wymienionych w art. 3 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w następujących wysokościach :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni 0,78 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 4,32 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni 0,23 zł

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej 0,66 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-od 1 m² powierzchni użytkowej 19,21 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użytkowej 10,23 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni użytkowej 3,92 zł

3) od budowli lub ich części - ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust . 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2 %

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty :

1) służące do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, kultury, sportu i ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą,

2) wykorzystywane do wykonywania działalności charytatywnej,

3) związane z obsługą oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz sieci służącej odprowadzaniu ścieków,

4) stanowiące mienie zajęte na potrzeby samorządu terytorialnego, z wyjątkiem oddanych w dzierżawę lub najem,

5) części budynków oświatowych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sklepików szkolnych

6) grunty stanowiące mienie prywatne sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), zajęte pod drogi dojazdowe do posesji,

7) związane z cmentarzami.

2. Zwolnienia ustawowe od podatku od nieruchomości zawarte zostały w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczacy RG Chybie


Mirosław Wardas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »