| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/12/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia.

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 r., stanowiących załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.),

2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL. 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/12/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2012 ROK

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wyszczególnienie

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącznie

powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w

Samochody posiadające Certyfikat Euro, wyprodukowane po roku 1995

554,-

1.046,-

1.170,-

Samochody posiadające Certyfikat Euro, i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

614,-

1.106,-

1.230,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro i wyprodukowane po roku 1995

676,-

1.170,-

1.416,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

738,-

1.230,-

1.476,-

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w

12

15

1.502,-

1.538,-

15

1.908,-

1.932,-

3 osie

Stawka podatku w

12

19

1.932,-

1.956,-

19

23

1.960,-

1.994,-

23

2.398,-

2.426,-

4 osie i więcej

Stawka podatku w

12

27

2.276,-

2.338,-

27

29

2.338,-

2.462,-

29

2.520,-

2.802,-

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wyszczególnienie

Ciągniki wyprodukowane

w 1995 roku i wcześniej

po 1995 roku

Stawka podatku w

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7 ton

1.476,-

1.354,-

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.600,-

1.538,-

b)
równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawaka podatku w

12

25

1.614,-

1.626,-

25

31

1.626,-

1.636,-

31

1.688,-

2.188,-

3 osie i więcej

Stawka podatku w

12

40

1.722,-

2.058,-

40

2.058,-

2.830,-

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

310,-

Przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995

286,-

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

Stawka podatku w

12

25

310,-

382,-

25

382,-

670,-

2 osie

Stawka podatku w

12

28

256,-

368,-

28

33

736,-

1.014,-

33

38

1.014,-

1.500,-

38

1.374,-

2.030,-

3 osie i więcej

Stawka podatku w

12

38

810,-

1.124,-

38

1.124,-

1.530,-

5. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Wyszczególnienie

Mniej niż 16 miejsc

Od 16 i mniej niż 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w

Wyprodukowanych w roku 1995 i wcześniej

716,-

986,-

1.908,-

Wyprodukowanych po roku 1995

676,-

924,-

1.846,-

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »