| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/157/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art, 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 5   ust. 1, art. 6   ust 9   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2006 roku, Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn   p o   s t a   n a   w i   a:  

§   1.   Wprowadzić na terenie gminy Krupski Młyn w   2013 roku stawki podatku od nieruchomości w   następujących wysokościach:  

1.                 od gruntów:  

 

a)  
 

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków  
 

0,83 zł od 1   m 2 powierzchni  
 

b)  
 

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  
 

4,51 zł od 1   ha powierzchni  
 

c)  
 

pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
 

0,29 zł od 1   m 2 powierzchni  
 

2.                               od budynków lub ich części:  

 

a)  
 

mieszkalnych  
 

0,71 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

b)  
 

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
 

22,63 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

c)  
 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  
 

10,65 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

d)  
 

związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  
 

4,53 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

3.                               od budynków pozostałych lub ich części:  

 

a)  
 

od garaży  
 

4,90 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

b)  
 

od budynków letniskowych  
 

5,25 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

c)  
 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
 

4,90 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

d)  
 

od pozostałych budynków  
 

4,90 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

4.                               od budowli:  

 

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych  

§   2.   1.   Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie sołectwa Potępa w   formie inkasa.  

2.   Inkasentem podatku wyznacza się sołtysa sołectwa Potępa.  

3.   Inkaso ustala się w   wysokości 5   % ogólnej zebranej kwoty podatku.  

§   3.   Zwolnić od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części stanowiące własność gminy, a   wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w   zakresie ochotniczej ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej, działalności sportowej, opieki społecznej, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XII/81/11 Rady Gminy Krupski Młyn z   dnia 25 października 2011 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »