| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/157/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art, 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 5   ust. 1, art. 6   ust 9   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2006 roku, Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn   p o   s t a   n a   w i   a:  

§   1.   Wprowadzić na terenie gminy Krupski Młyn w   2013 roku stawki podatku od nieruchomości w   następujących wysokościach:  

1.                 od gruntów:  

 

a)  
 

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków  
 

0,83 zł od 1   m 2 powierzchni  
 

b)  
 

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  
 

4,51 zł od 1   ha powierzchni  
 

c)  
 

pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
 

0,29 zł od 1   m 2 powierzchni  
 

2.                               od budynków lub ich części:  

 

a)  
 

mieszkalnych  
 

0,71 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

b)  
 

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
 

22,63 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

c)  
 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  
 

10,65 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

d)  
 

związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  
 

4,53 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

3.                               od budynków pozostałych lub ich części:  

 

a)  
 

od garaży  
 

4,90 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

b)  
 

od budynków letniskowych  
 

5,25 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

c)  
 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
 

4,90 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

d)  
 

od pozostałych budynków  
 

4,90 zł od 1   m 2 pow. użytkowej  
 

4.                               od budowli:  

 

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych  

§   2.   1.   Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie sołectwa Potępa w   formie inkasa.  

2.   Inkasentem podatku wyznacza się sołtysa sołectwa Potępa.  

3.   Inkaso ustala się w   wysokości 5   % ogólnej zebranej kwoty podatku.  

§   3.   Zwolnić od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części stanowiące własność gminy, a   wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w   zakresie ochotniczej ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej, działalności sportowej, opieki społecznej, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XII/81/11 Rady Gminy Krupski Młyn z   dnia 25 października 2011 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »