| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/238/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 21 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 3   i 4, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2,   w zw. z   art. 15 ust.1 pkt   6 ustawy z   dnia 16   grudnia   2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5, poz. 13)  

Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określić przystanki komunikacyjne i   dworce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina   Lipie, udostępnione dla operatorów i   przewoźników według wykazu stanowiącego załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Określić zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych i   dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipie według załącznika nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   3.   Uchyla się uchwałę nr XXV/182/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 27 kwietnia 2012 r.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIX/238/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 21 września 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA LIPIE  

 

L.p.  

Miejscowość  

Nazwa ulicy  

Opis  

1  

Giętkowizna  

-  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu drogi gminnej w   Giętkowiźnie z   drogą powiatową relacji Parzymiechy - Giętkowizna  

2  

Parzymiechy  

ul. Chmielna  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Reformy Rolnej z   drogą powiatową, ul. Chmielną  

3  

Parzymiechy  

ul. Częstochowska  

Przystanek zlokalizowany obok stawu przy kościele.  

4  

Parzymiechy  

ul. Częstochowska  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr   12a przy ul. Częstochowskiej  

5  

Parzymiechy  

ul. Kasztanowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Polnej z   drogą krajową, ul.   Kasztanową  

6  

Parzymiechy  

ul. Kasztanowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Leśnej z   drogą krajową, ul.   Kasztanową  

7  

Parzymiechy  

ul. Krzepicka  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Głębokiej z   drogą powiatową, ul.   Krzepicką  

8  

Parzymiechy  

ul. Wieluńska  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy posesji nr 11  

9  

Grabarze  

-  

Przystanek zlokalizowany przy skrzyżowaniu drogi gminnej w   Grabarzach z   drogą krajową relacji Parzymiechy - Działoszyn  

10  

Kleśniska  

ul. Jaworska  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Stawki z   drogą krajową, ul.   Jaworską  

11  

Kleśniska  

ul. Jaworska  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy Leśniczówce tj. posesja nr 91  

12  

Zimnowoda  

-  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr   88  

13  

Zimnowoda  

-  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok budynku OSP  

14  

Brzózki  

-  

Przystanek przy drodze w   kierunku Natolina, obok zjazdu do posesji nr 19  

15  

Natolin  

-  

Przystanek naprzeciwko budynku szkoły podstawowej  

16  

Zbrojewsko  

-  

Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu dróg powiatowych relacji Zbrojewsko-Lipie i   Zbrojewsko-Natolin  

17  

Zbrojewsko  

-  

Wiata przystankowa na przeciwko posesji nr 30.  

18  

Napoleon  

-  

Wiata przystankowa obok posesji nr 17  

19  

Lipie  

ul. Częstochowska  

Wiata przystankowa przy wjeździe od strony Parzymiechów  

20  

Lipie  

ul. Parkowa  

Wiata przystankowa przy przedszkolu  

21  

Lipie  

ul. Kasztanowa  

Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu z   ulicą Częstochowską  

22  

Lipie  

ul. Częstochowska  

Przystanek obok Zespołu Szkół  

23  

Danków  

-  

Wiata przystankowa obok mostu na drodze powiatowej.  

24  

Albertów  

-  

Wiata przystankowa obok posesji nr 6  

25  

Albertów  

-  

Wiata przystankowa obok skrzyżówania drogi powiatowej z   drogą gminną relacji Albertów-Chałków  

26  

Wapiennik  

-  

Wiata przystankowa obok posesji nr 4  

27  

Wapiennik  

-  

Wiata przystankowa obok posesji nr 41  

28  

Stanisławów  

-  

Wiata przystankowa obok posesji nr 12  

29  

Lindów  

-  

Wiata przystankowa obok posesji nr 1  

30  

Lindów  

-  

Wiata przystankowa naprzeciwko budynku szkoły  

31  

Julianów  

-  

Wiata przystankowa naprzeciwko posesji nr 19  

32  

Rębielice Szlacheckie  

-  

Wiata przystankowa obok posesji nr 4  

33  

Rębielice Szlacheckie  

-  

Wiata przystankowa obok posesji nr 67  

34  

Rębielice Szlacheckie  

-  

Wiata przystankowa obok posesji nr 118a  

35  

Szyszków  

-  

Wiata przystankowa naprzeciwko posesji nr 46a  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIX/238/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 21 września 2012 r.  
 

1.   Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i   przewoźników na terenie Gminy Lipie mogą korzystać wyłącznie operatorzy i   przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach, zgodnie z   ustawą dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 r. Nr 5   poz 13 z   późniejszymi zmianami).  

2.   Warunkiem korzystania z   przystanków jest posiadanie umowy zawartej z   Gminą Lipie na korzystanie z   przystanków na terenie Gminy Lipie.  

3.   Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:  

1)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów oraz długość linii podaną w   kilometrach i   odległości między przystankami na terenie Gminy Lipie.  

2)   schemat z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Lipie,  

3)   w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Lipie, miejsca postoju pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i   końcowym.  

4.   Korzystanie z   przystanków może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów (wsiadanie i   wysiadanie pasażerów).  

5.   Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

6.   Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w   rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i   ewentualnie jego logo.  

7.   Umieszczanie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).  

8.   Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z   Gminą Lipie.  

9.   Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.  

10.   Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.  

11.   Przedsiębiorca korzystający z   przystanku zobowiązuje się dokorzystania z   przystanków komunikacyjnych w   sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z   nich na równych prawach,  

12.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę na zasadach określonych w   umowie.  

13.   Gmina Lipie może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:  

1)   wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w   znaczny sposób utrudni korzystanie z   przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),  

2)   wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

3)   przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »