| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/281/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czechowice-Dziedzice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t..j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 15 ust. 1 pkt. 6
i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworca stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Czechowice-Dziedzice określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/ 281/12
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 listopada 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców
na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

LP

Nazwa ulicy /
nazwa przystanku

Rodzaj przystanku autobusowego

Uwagi

Słup

Wiata

1

Czechowice-Dziedzice Dworzec

4 x

ulica Legionów (powiatowa)

2

Legionów/Krzywa Elektrociepłownia

2 x

3

Legionów/Junacka/Kamionka

2 x

4

Legionów/Południowe

2 x

w tym 1 betonowa

5

Legionów/Gigant

2 x

6

Legionów/Kopernika Gliksmanka

2 x

7

Legionów/Niepodległości/MOSiR

2 x

8

Legionów/Mazańcowicka LONTEX

1 x

jednokierunkowy

9

Legionów/Klasztorna

1 x

10

Legionów/Kościół Wspomożenia Wiernych

2 x

11

Legionów/Waryńskiego

1 x

12

Legionów/Hr. Renarda

1 x

ulica Bestwińska (powiatowa)

13

Bestwińska/Legionów Osiedla

1 x

14

Bestwińska Kontakt

1 x

ulica Lipowska (powiatowa)

15

Lipowska/Pasieki

1 x

16

Lipowska/SP-3

1 x

17

Lipowska/Kręta/Brożysko

1 x

18

Świerkowice/Pętla

1 x

ulica Zamkowa (powiatowa)

19

Zamkowa/Słowicza

1 x

20

Zamkowa/Partyzantów

1 x

21

Zamkowa/Pałac Kotulińskich

1 x

ulica Kopernika (powiatowa)

22

Kopernika/Cmentarz

1 x

23

Kopernika/Kościół Św. Katarzyny

1 x

24

Kopernika/Pałac Kotulińskich

1 x

25

Kopernika/Przełęczna

1 x

jednokierunkowy

26

Kopernika/Cienista

1 x

jednokierunkowy

27

Czechowice Górne/Pętla

1 x

ulica Łukasiewicza (powiatowa)

28

Łukasiewicza/Gimnazjum 3

2 x

ulica Prusa (powiatowa)

29

Prusa/Łukasiewicza ZPZ

2 x

30

Prusa/Barlickiego

1 x

1 x

ulica Barlickiego

31

Barlickiego/Klub Chemika

1 x

32

Barlickiego/Rafineria

2 x

ulica Słowackiego

33

Słowackiego/Sienkiewicza/Park

1 x

1 x

ulica Niepodległości

34

Niepodległości/MDK

2 x

ulica Kolejowa

35

Kolejowa/Smolna/Kablownia

2 x

ulica Mazańcowicka (powiatowa)

36

Mazańcowicka/Legionów

1 x

jednokierunkowy

37

Mazańcowicka/Multispedytor

2 x

38

Mazańcowicka/Przełęczna

1 x

39

Mazańcowicka/Wiewiórcza

1 x

ulica Ligocka (powiatowa)

40

Ligocka/DK-1

1 x

41

Ligocka/Wodna

1 x

42

Ligocka/Ochodzka/Burzej SP-3

1 x

ulica Traugutta (powiatowa)

43

Traugutta/ZSTiL

1 x

1 x

ulica Węglowa (powiatowa)

44

Węglowa/Urzad Skarbowy

1 x

jednokierunkowy

45

Węglowa/Kościół Św. Barbary

1 x

1 x

46

Węglowa/DK-1/McDonald

1 x

ulica Kaniowska (powiatowa)

47

Kaniowska/ZPM

1 x

ulica Górnicza (powiatowa)

48

Silesia

1 x

49

Górnicza/Kolonia

1 x

50

Górnicza/Karolinki

1 x

51

Górnicza/Ogródki Działkowe

1 x

1 x

ulica Drzymały (powiatowa)

52

Drzymały/Traugutta/Mostostal

1 x

53

Drzymały/PKM

1 x

ulica Wyspiańskiego

54

Wyspiańskiego/Osiedle Północ

2 x

ulica Michałowicza

55

Michałowicza/Gimnazjum 1

1 x

ulica Szkolna (powiatowa)

56

Szkolna/Asnyka/Dziedzic

1 x

57

Szkolna/SP-7

1 x

1 x

ulica Waryńskiego (powiatowa)

58

Waryńskiego/Ochodzka

1 x

59

Zabrzeg Waryńskiego/Kłosowa

1 x

60

Zabrzeg Waryńskiego/Objazdowa

1 x

61

Zabrzeg Waryńskiego/Do Zapory

1 x

1 x

ulica Sikorskiego (powiatowa)

62

Zabrzeg Sikorskiego/Winogronowa

1 x

ulica Miliardowicka (powiatowa)

63

Zabrzeg Miliardowicka/Dw.PKP

1 x

64

Miliardowice Miliardowicka/Powstańców Śl.

1 x

1 x

65

Miliardowice Miliardowicka/SP-2

1 x

66

Miliardowice Ośrodek Zdrowia

1 x

ulica Powstańców Śląskich

67

Miliardowice Powstańców Śl./Przedszkolna

1 x

68

Miliardowice Powstańców Śl./Ogrodników

1 x

ulica Nowy Świat (powiatowa)

69

Miliardowice Nowy Świat/Cmentarz

1 x

ulica Graniczna (powiatowa)

70

Ligota Graniczna/Złocista

1 x

71

Bronów Graniczna/Kunza/Pętla

1 x

ulica Kunza (powiatowa)

72

Bronów Kunza/Miodowa

1 x

73

Bronów Kunza/Zarzeczna

1 x

74

Bronów Kunza/Kościół

1 x

ulica Czyża (powiatowa)

75

Bronów Czyża/Pętla

1 x

76

Bronów Czyża/Kunza/Sklep

1 x

ulica Bronowska (powiatowa)

77

Ligota Bronowska/Wspólna/Oblask

1 x

ulica Bielska (powiatowa)

78

Ligota Bielska/Zabrzeska

1 x

79

Ligota Bielska/Woleńska PGR

1 x

80

Ligota Bielska/Zawiście

1 x

ulica Czechowicka (powiatowa)

81

Ligota Czechowicka/Burzej

2 x

82

Ligota Czechowicka/Burzej Kapliczka

1 x

ulica Zabrzeska (powiatowa)

83

Ligota Zabrzeska/Bielska

1 x

84

Ligota Zabrzeska/Rolników

1 x

85

Ligota Zabrzeska/Czechowicka

1 x

ulica E. Orzeszkowej

86

Orzeszkowej/Legionów

1 x

87

Orzeszkowej/Proseat

1 x


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/281/12
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 listopada 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

1. Udostępnianie operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych i dworca odbywa się
na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Czechowice-Dziedzice. Uzgodnienie przystanków komunikacyjnych i dworca oraz zawarcie umowy następuje
na pisemny wniosek.

2. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z przyjętym i opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.

3. Zabrania się korzystania z przystanków komunikacyjnych w celu przerw technicznych
lub wynikających z czasu pracy kierowcy. Nie dotyczy to postojów na przystankach, które wyposażono w miejsca postojowe.

4. Pojazdy winny zatrzymywać się w odległości nie większej niż 15 m od słupka ze znakiem D15
lub tablicy oznaczającej przystanek, a w przypadku przystanku z zatoką - w tej zatoce, tak
aby umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. Miejsce w zatoce należy zajmować w taki sposób, by umożliwić korzystanie z niej innym pojazdom wykonującym przewozy osób.

5. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.

6. Gmina Czechowice-Dziedzice poinformuje w terminie 3 dni roboczych operatora lub przewoźnika
o ograniczeniach, o których mowa w § 5.

7. Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z Gminą Czechowice-Dziedzice sposób prezentacji
na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z wykonywanymi przewozami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »