| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV.182.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz.391), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.3 ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 234, poz.1536 z   późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się, iż miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana dalej opłatą, wnoszona będzie kwartalnie, do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, tj. :  

a)   za I   kwartał do 15 kwietnia danego roku,  

b)   za II kwartał do 15 lipca danego roku,  

c)   za III kwartał do 15 października danego roku,  

d)   za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa z   dniem 15 października 2013 roku i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.  

3.   Opłata uiszczana będzie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »