| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/174/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6j, ust. 1, pkt 1   oraz ust. 4   i art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   wysokości 12,00 zł miesięcznie.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny w   wysokości 6,00 zł miesięcznie.  

§   2.   Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o   niżej określonej pojemności:  

1)   na zmieszane odpady komunalne:  

a)   o pojemności 110 l – w   wysokości 17,76 zł  

b)   o pojemności 120 l – w   wysokości 18,60 zł  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 33,60 zł  

d)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 144,00 zł  

e)   o pojemności 5   m 3 – w   wysokości 360,00 zł  

f)   o pojemności 7   m 3 – w   wysokości 480,00zł  

2)   na bioodpady zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 120 l – w   wysokości 12,00 zł  

b)   o pojemności 140 l – w   wysokości 14,40 zł  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 24,00 zł  

d)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 120,00 zł  

3)   na surowce wtórne zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 60 l – w   wysokości 4,20 zł  

b)   o pojemności 100 l – w   wysokości 4,80 zł  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 9,60 zł  

d)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 48,00 zł  

e)   o pojemności 5   m 3 – w   wysokości 144,00 zł  

f)   o pojemności 7   m 3 – w   wysokości 192,00 zł  

4)   na żużel zbierany i   odbierany w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 110 l – w   wysokości 9,00 zł  

b)   o pojemności 120 l – w   wysokości 9,60 zł  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 19,20 zł  

d)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 90,00 zł  

e)   o pojemności 5   m 3 – w   wysokości 336,00zł  

f)   o pojemności 7   m 3 – w   wysokości 420,00 zł  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »