| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 519/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   art. 7b ust. 1   i ust. 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz.123, z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Ustala się zasady i   tryb przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, a   także wysokości tych stypendiów w   brzmieniu określonym w   regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr 791/LX/02 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 28 marca 2002 r. w   sprawie stypendiów twórczych i   artystycznych.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik do Uchwały Nr 519/XXVIII/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

519 XXVIIIzal  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »