| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/257/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 27 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

- § 2 otrzymuje brzmienie: "1. W zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów komunalnych.

2. W zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują  mieszkańcy a powstają odpady komunalne odbierane będą pojemniki z selektywnie i nieselektywnie zebranymi odpadami w liczbie określonej w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji. Każda liczba pojemników, ponad zadeklarowaną zostanie odebrana, natomiast Gmina Porąbka naliczy dodatkową opłatę za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.

3. Worki do selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »