| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/212/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 4 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/178/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk

Na podstawie art. 40 ust. 1   ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 nr 197, poz. 1172 ze zm.), oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Bielsku-Białej,  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   § 7. w   rozdziale 2. Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Szczyrk otrzymuje brzmienie:  

Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne wyposażają nieruchomość w   pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, spośród wymienionych w   §5 ust. 1, w   oparciu o   przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz dostosowany do nich cykl odbioru:  

1)   szkoły (wszystkich typów i   szczebli) - 3   litry na każdego ucznia, pracownika;  

2)   żłobki i   przedszkola - 3   litry na każde dziecko, pracownika;  

3)   sklepy, hurtownie i   inne lokale handlowe, w   tym handel poza lokalem - 10 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika tj. 0,12 m³ (120 litrów);  

4)   lokale gastronomiczne, w   tym tzw. letnie ogródki - 17 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika tj. 0,12 m³ (120 litrów);  

5)   biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, urzędy - 10 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika tj. 0,12 m³ (120 litrów);  

6)   domy opieki itp. - 20 litrów na 1   łóżko;  

7)   hotele - 15,5 litra na 1   łóżko;  

8)   pensjonaty - 13 litrów na 1   łóżko;  

9)   schroniska, oraz inne placówki noclegowe - 10 litrów na 1   łóżko;  

10)   przychodnie i   gabinety lekarskie - 15 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika tj. 0,12 m³ (120 litrów);  

11)   obiekty sportowe (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe, korty itp.) - 1   litr na osobę korzystającą z   obiektu;  

12)   domki letniskowe, rekreacyjne - 30 litrów na każdy domek; przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika tj. 0,12 m³ (120 litrów);  

13)   cmentarze - 5   litrów na każde 10 miejsc pochówku;  

§   2.   § 10. w   rozdziale 3. Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Szczyrk otrzymuje brzmienie:  

Obiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał z   następującą częstotliwością:  

1)   ”SEGREGOWANE”- nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu kalendarzowym,  

2)   ”POZOSTAŁE” - nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu kalendarzowym;  

3)   zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu kalendarzowym.  

§   3.   W rozdziale 3. Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Szczyrk uchyla się § 9   ust. 12.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   5.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »