| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/344/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2013 r. poz. 594) w   związku z   art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, N 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z   2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy  
uchwala:  

§   1.   Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 1   stycznia 2014 r. na terenie Gminy Ornontowice:  

1)   od samochodów ciężarowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 1   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 441,00 zł,  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie – 845,00 zł,  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton – 1   212,00 zł;  

2)   od samochodów ciężarowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia według stawek określonych w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały;  

3)   od ciągników siodłowych lub balastowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton – 1   651,00 zł;  

4)   od ciągników siodłowych lub balastowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia według stawek określonych w   załączniku Nr 2   do niniejszej uchwały;  

5)   od przyczep lub naczep, o   których mowa w   art. 8   pkt 5   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 421,00 zł;  

6)   od przyczep lub naczep, o   których mowa w   art. 8   pkt 6   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia według stawek określonych w   załączniku Nr 3   do niniejszej uchwały;  

7)   od autobusów, o   których mowa w   art. 8   pkt 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych,  
w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejsza niż 30 miejsc – 1   529,00 zł,  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2   267,00 zł.  

§   2.   Ustala się pobór podatku poprzez wpłaty w   kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ornontowice.  

§   3.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XXIII/219/12 z   dnia 31 października 2012 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1   stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2012 r. poz. 4864).  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

             

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2014 roku po uprzednim ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/344/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/344/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/344/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »