| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/304/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zniesienia dzielnicy Bobrek

Na podstawie art. 5 ust. ust. 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 4 Statutu Miasta Bytomia – załącznika do uchwały nr XVII/255/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia (tekst. jedn.: obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1958) oraz art. 4 ust.1, art. 8 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się jednostkę pomocniczą – dzielnicę Bobrek.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/244/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2011 roku w sprawie utworzenia dzielnicy Bobrek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/304/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/304/13

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013 r.

W związku z podjęciem uchwały nr XIX/266/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zniesienia dzielnicy Miechowice radni skierowali do Prezydenta Miasta apel o zniesienie pozostałych jednostek pomocniczych.

Zgodnie z wolą znacznej większości radnych – przedstawicieli mieszkańców Bytomia, na podstawie art. 74 ust. 4 Statutu Miasta Bytomia prezydent przedkłada radzie miejskiej przedmiotowy projekt uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »