| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/237/2013 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2013r. poz. 594 z   późn. zm.) i   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) - Rada Miejska w   Żarkach uchwala:  

§   1.   1.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby:  

1)   ochrony przeciwpożarowej,  

2)   działalności oświatowo - kulturalnej,  

3)   działalności w   zakresie kultury fizycznej i   sportu,  

4)   pomocy społecznej  

2.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do odprowadzania i   oczyszczania ścieków, poboru i   uzdatniania wody.  

3.   Zwolnienia wymienione w   niniejszym paragrafie nie odnoszą się do nieruchomości związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXIV/168/2012 Rady Miejskiej w   Żarkach z   dnia 30 listopada 2012 roku w   sprawie: zwolnień z   podatku od nieruchomości w   2013 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2012r., poz. 5418)  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Żarki.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żarkach  


Andrzej   Jakóbczak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DIF Brokers

Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »