| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/361/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit.i, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 94 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/256/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2013, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę (per saldo) 911.911,27 zł, w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.145,00 zł, w pkt. 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 876.766,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę (per saldo) 911.911,27 zł, w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 847.552,47 zł, w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 64.358,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 8 zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta o kwotę 73.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 8, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Stefan Hajda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/361/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/361/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/361/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2013 r. wprowadza się w związku z:

1) uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu opłaty produktowej. Środki planuje się przeznaczyć na druk ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Radzionkowa. Zwiększa się wydatki w 900,90020 § 4300 oraz dochody w 900,90020 § 0400 o 145,00 zł.

2) realizacją zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni działek budowlanych, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Radzionkowie przy ul. Szybowej na działkach o numerach: 226/36, 214/49, 1356/56”. W ramach tego zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na terenie GPSZOK. Zwiększa się wydatki w 90002 § 6050 o 3.600,00 zł, zmniejsza się wydatki w 900,90015 § 6050 o 3.600,00 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w wybranych miejscach na terenie Gminy Radzionków”.

3) koniecznością zapłaty za energię elektryczną dotyczącą nieruchomości przy ul. Śródmiejskiej 8. Zwiększa się wydatki w 700,70005 § 4260 oraz dochody w 700,70005 § 0970 o 25.000,00 zł.

4) realizacją projektu pn.: „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.””. Zmniejsza się dochody w 921, 92195 § 6207 o 23.495,02 zł oraz wydatki w 921, 92195 § 6057 o 23.495,02 zł, § 6059 o 4.146,18 zł.

5) uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wyższych dochodów z tytułu wynajmu hali sportowej oraz wpływów z organizacji imprez. Środki planuje się przeznaczyć na: obsługę sędziowską i medyczną Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Kopalni Bobrek Centrum – 1.000,00 zł, zakup nagród dla dzieci na Mikołajkowy Turniej Funny Ligi Judo, poczęstunek dla uczestników i kibiców Mikołajkowego Turnieju Funny Ligi Judo i Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Kopalni Bobrek Centrum, zakup papieru na dyplomy dla uczestników imprez – 4.000,00 zł, wynajem i transport mat „Puzzle” na Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów Polskiej Federacji Kyokushinkai Karate-do, wydruk wielkoformatowych regulaminów obiektów sportowych, opracowanie instrukcji alarmowej pływalni odkrytej „Księża Góra” – 5.000,00 zł. Zwiększa się dochody w 926,92604 § 0750 o 8.000,00 zł, § 0830 o 2.000,00 zł oraz wydatki w 926,92604 § 4170 - 1.000,00 zł, § 4210 – 4.000,00 zł, § 4300 – 5.000,00 zł.

6) koniecznością zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Krakowie z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach sygn. Akt XII C 428/2012 z dnia 8 marca 2012 r. Zwiększa się wydatki w 700,70005 § 4600 o 300.000,00 zł, § 4580 o 184.742,47 zł.

7) planowanym nabyciem nieruchomości pod drogę gminną – ul. Księżogórską (łącznik od ul. Zejera do ul. M. Dąbrowskiej, dz.1569/4). Zwiększa się wydatki w 600, 60016 § 6060 o 92.000,00 zł.

8) niedoszacowaniem planów budżetowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli. Zwiększa się wydatki w 801, 80101 § 4010, § 4110 o 154.000,00 zł, 80110 § 4010, § 4110 o 75.000,00 zł, 80120 § 4010, § 4110 o 60.000,00 zł.

9) planowanym udzieleniem dotacji podmiotowej w kwocie 22.000,00 zł dla CK Karolinka. Zwiększa się wydatki w 921,92114 § 2480 o 22.000,00 zł.

10) planowanym udzieleniem dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zwiększa się wydatki w 801,80101 § 2540 o 4.116,00 zł oraz w 801,80104 § 2540 o 39.828,00 zł.

11) zawartymi porozumieniami dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin. Zwiększa się wydatki w 801,80104 § 2310 o 7.721,00 zł.

Zadania określone w pkt 6-11 zostaną sfinansowane z:

- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zwiększa się dochody w 700,70005 § 0770 o 900.261,29 zł,

- wydatków z tytułu zasiłków i pomocy w naturze (DPS). Zmniejsza się wydatki w 852,85214 § 4330 o 35.000,00 zł.

- środków zaplanowanych na wkład własny w związku ze zmniejszeniem planu zadania pn.: „Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”” (pkt 4) o 4.146,18 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »