| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 lipca 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej

Na podstawie art. 112 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254. z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zasady i tryb nadawania stopni strażakom Państwowej Straży Pożarnej pełniącym służbę kandydacką w szkołach Państwowej Straży Pożarnej.
§ 2.
Osobom podejmującym naukę w szkołach Państwowej Straży Pożarnej stopień strażaka nadaje komendant szkoły.
§ 3.
1. Komendant szkoły może nadać strażakowi w służbie kandydackiej, na wniosek jego bezpośredniego przełożonego, kolejny wyższy stopień.

2. Warunkiem nadania kolejnego stopnia jest osiąganie pozytywnych wyników w nauce i służbie, potwierdzonych w opinii służbowej strażaka, sporządzonej na zasadach i w trybie określonych odrębnymi przepisami.

§ 4.
1. Strażak w służbie kandydackiej może być awansowany:

1) w szkole aspirantów Państwowej Straży Pożarnej:

a) do stopnia sekcyjnego - na pierwszym roku,

b) do stopnia starszego sekcyjnego - nie wcześniej niż na drugim roku,

2) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej:

a) do stopnia starszego strażaka - na pierwszym roku studiów,

b) do stopnia starszego sekcyjnego - nie wcześniej niż na drugim roku studiów,

c) do stopnia ogniomistrza - nie wcześniej niż na trzecim roku studiów,

d) do stopnia starszego ogniomistrza - nie wcześniej niż na czwartym roku studiów.

2. Komendant szkoły Państwowej Straży Pożarnej może w drodze wyróżnienia przedterminowo nadać kolejny wyższy stopień strażakowi w służbie kandydackiej, jeżeli osiąga on bardzo dobre wyniki w nauce lub służbie, z tym że w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej komendant szkoły może nadać stopień do ogniomistrza.

§ 5.
Traci moc zarządzenie nr 33 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1992 r. w sprawie określenia zasad i trybu nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 28).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »