| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się urzędowe ceny zbytu, hurtowe i detaliczne leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej, w wysokości określonej w „Wykazie urzędowych cen leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej", zwanym dalej „Wykazem", stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek od towarów i usług, określony odrębnymi przepisami.

3. Ceny zbytu określone w Wykazie stosowane są przez jednostki szczebla zbytu na warunkach loco magazyn sprzedawcy.

4. Ceny hurtowe określone w Wykazie stosowane są przez jednostki szczebla hurtu na warunkach loco magazyn hurtowy. W przypadku występowania kilku pośredników działających na szczeblu hurtu, różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.

5. Ceny detaliczne określone w Wykazie stosowane są przez jednostki obrotu detalicznego na warunkach loco punkt sprzedaży detalicznej.

6. Jednostki obrotu towarowego, prowadzące zintegrowaną działalność handlową (hurtową i detaliczną), w przypadku zakupów dokonywanych bezpośrednio u producenta, mają prawo do zachowania różnicy między ceną detaliczną a ceną zbytu, określonymi w Wykazie.

7. Przy sprzedaży towarów przez producenta bezpośrednio jednostkom obrotu detalicznego (z pominięciem magazynu hurtowego) różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.

§ 2.
1. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej (Dz. U. Nr 82, poz. 529 i Nr 143, poz. 920).

2. Do leków nie wymienionych w Wykazie, na które obowiązują ceny urzędowe, należy do czasu wyprzedaży zapasów stosować ceny urzędowe dotychczas obowiązujące, powiększone o podatek od towarów i usług.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

Załącznik 1. [WYKAZ URZĘDOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r.
(poz. 1034)

WYKAZ URZĘDOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »