| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Do dnia 31 grudnia 1999 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz pojazdów samochodowych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne.

2. Wykaz państw, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Jeżeli kontyngent, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie wyczerpany w części dotyczącej pojazdów samochodowych wymienionych w załączniku nr 1 w przypisie (2), to przywóz takich pojazdów na warunkach określonych w rozporządzeniu może być dokonany w ramach części kontyngentu dotyczącej pojazdów samochodowych wymienionych w przypisie (1) tego załącznika.
§ 3.
Obniżone zerowe stawki celne, o których mowa w § 1 ust. 1, stosuje się po przedstawieniu świadectwa pochodzenia towaru, określonego odrębnie.
§ 4.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 158, poz. 1036).
§ 5.
Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia.
§ 6.
Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, następuje w drodze wydawania przez ministra właściwego do spraw gospodarki pozwoleń na przywóz, które, udzielane na podstawie jednego wniosku, mogą dotyczyć przywozu łącznie nie więcej niż 400 sztuk pojazdów samochodowych osobowych lub nie więcej niż 8 sztuk pojazdów samochodowych towarowych.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1070)

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Ilość

1

8703

Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi:

szt.

27 250

 

– Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym:

8703 21

– – O pojemności skokowej nie przewyższającej 1000 cm3:

8703 21 10 0

– – – Nowe

8703 22

– – O pojemności skokowej powyżej 1000 cm3, ale nie przewyższającej 1500 cm3:

 

– – – Nowe:

8703 22 19 0

– – – – Pozostałe

8703 23

– – O pojemności skokowej powyżej 1500 cm3, ale nie przewyższającej 3000 cm3:

 

– – Nowe:

8703 23 19 0

– – – – Pozostałe

8703 24

– – O pojemności skokowej powyżej 3000 cm3:

8703 24 10 0

– – – Nowe

 

– Pozostałe pojazdy, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne):

8703 31

– – O pojemności skokowej nie przewyższającej 1500 cm3:

8703 31 10 0

– – – Nowe

8703 32

– – O pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3, lecz nie przekraczającej 2500 cm3:

 

– – – Nowe:

8703 32 19 0

– – – – Pozostałe

8703 33

– – O pojemności skokowej powyżej 2500 cm3:

 

– – – Nowe:

8703 33 19 0

– – – – Pozostałe

8703 90

– Pozostałe:

8703 90 90

– – Pozostałe:

ex

8703 90 90 1

– – – Do czterech lat (1)

 

Lp.

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Ilość

2

8703

Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi:

szt.

15 000

 

– Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym:

8703 21

– – O pojemności skokowej nie przewyższającej 1000 cm3:

ex

8703 21 10 0

– – – Nowe(2)

8703 22

– – O pojemności skokowej powyżej 1000 cm3, ale nie przewyższającej 1500 cm3:

 

 

– – – Nowe:

ex

8703 22 19 0

– – – – Pozostałe(2)

8703 23

– – O pojemności skokowej powyżej 1500 cm3, ale nie przewyższającej 3000 cm3:

 

 

– – – Nowe:

ex

8703 23 19 0

– – – – Pozostałe(2)

8703 24

– – O pojemności skokowej powyżej 3000 cm3

ex

8703 24 10 0

– – – Nowe(2)

 

– Pozostałe pojazdy, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne):

8703 31

– – O pojemności skokowej nie przewyższającej 1500 cm3:

ex

8703 31 10 0

– – – Nowe(2)

8703 32

– – O pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3, lecz nie przekraczającej 2500 cm3:

 

 

– – – Nowe:

ex

8703 32 19 0

– – – – Pozostałe(2)

8703 33

– – O pojemności skokowej powyżej 2500 cm3:

 

 

– – – Nowe:

ex

8703 33 19 0

– – – – Pozostałe(2)

8703 90

– Pozostałe:

8703 90 90

– – Pozostałe:

ex

8703 90 90 1

– – – Do czterech lat(1)(2)

 

Lp.

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Ilość

3

8704

Pojazdy samochodowe do transportu towarowego:

szt.

170

 

– Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym):

8704 21

– – O masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton:

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – Z silnikami o pojemności powyżej 2500 cm3:

8704 21 31 0

– – – – – Nowe

 

– – – – Z silnikami o pojemności do 2500 cm3 włącznie:

8704 21 91

– – – – – Nowe:

8704 21 91 1

– – – – – – O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi)

8704 21 91 9

– – – – – – Pozostałe

8704 22

– – O masie całkowitej powyżej 5 ton, ale nie więcej niż 20 ton:

 

– – – Pozostałe:

8704 22 91 0

– – – – Nowe

8704 23

– – O masie całkowitej powyżej 20 ton:

 

– – – Pozostałe:

8704 23 91 0

– – – – Nowe

 

– Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym:

8704 31

– – O masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton:

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – Z silnikami o pojemności powyżej 2800 cm3:

8704 31 31 0

– – – – – Nowe

 

– – – – Z silnikami o pojemności nie przekraczającej 2800 cm3:

8704 31 91

– – – – – Nowe:

8704 31 91 1

– – – – – – O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi)

8704 31 91 9

– – – – – – Pozostałe

8704 32

– – O masie całkowitej powyżej 5 ton:

 

– – – Pozostałe:

8704 32 91 0

– – – – Nowe

(1) dotyczy tylko pojazdów nowych;

(2) dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w urządzenia katalityczne

Załącznik 2. [WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (UE)]

Załącznik nr 2

WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (UE)*)

1. Austria

2. Belgia

3. Dania

4. Finlandia

5. Francja

6. Grecja

7. Hiszpania

8. Holandia

9. Irlandia

10. Luksemburg

11. Portugalia

12. Republika Federalna Niemiec

13. Szwecja

14. Wielka Brytania

15. Włochy

*) Obszar celny UE obejmuje również obszar celny Księstwa Monako. Oznacza to, że dla towarów pochodzących z Monako, po spełnieniu reguł pochodzenia, udokumentowaniu tego pochodzenia oraz spełnieniu warunku bezpośredniego transportu, zgodnie z zasadami Układu Europejskiego, stosowane są obniżone zerowe stawki celne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »