reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 stycznia 1999 r.

w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników

Na podstawie art. 17 § 2 i art. 79 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej, z wyjątkiem wymienionej w § 2, uzyskiwanych przez podatników tych podatków, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, właściwe miejscowo są, ustalone według miejsca prowadzenia działalności, następujące urzędy skarbowe:

1) w województwie dolnośląskim - Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole,

2) w województwie kujawsko-pomorskim - Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

3) w województwie lubelskim - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie,

4) w województwie lubuskim - Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze,

5) w województwie łódzkim - Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście,

6) w województwie małopolskim - Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście,

7) w województwie mazowieckim - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście,

8) w województwie opolskim - Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu,

9) w województwie podkarpackim - Urząd Skarbowy w Rzeszowie,

10) w województwie podlaskim - Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku,

11) w województwie pomorskim - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku,

12) w województwie śląskim - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach,

13) w województwie świętokrzyskim - Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach,

14) w województwie warmińsko-mazurskim - Urząd Skarbowy w Olsztynie,

15) w województwie wielkopolskim - Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto,

16) w województwie zachodnio-pomorskim - Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie.

2. W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu:

1) wywozu ładunków i pasażerów, przyjętych do przewozu w morskich portach polskich - właściwy miejscowo jest urząd skarbowy według siedziby Agencji Morskiej,

2) dochodów innych niż wymienione w ust. 1 lub w pkt 1 - właściwe miejscowo są urzędy skarbowe wymienione w ust. 1, ustalone ze względu na miejsce uzyskania przychodu albo ze względu na siedzibę płatnika.

3. Jeżeli podatnicy, o których mowa w ust. 1, prowadzą działalność na terenie więcej niż jednego województwa lub jeżeli prowadzą więcej niż jeden z rodzajów działalności wymienionych w ust. 1 i 2 - właściwy miejscowo jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

§ 2.
Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych i osób prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości, ustala się według siedziby przedsiębiorstwa określonej w zezwoleniu.
§ 3.
1. Organami podatkowymi właściwymi miejscowo w sprawach dotyczących stwierdzenia nadpłaty podatków pobieranych przez płatników, z zastrzeżeniem ust. 2, są:

1) urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę płatnika, a w przypadku braku siedziby - ze względu na miejsce zamieszkania płatnika, jeżeli podatki, zgodnie z odrębnymi przepisami, są wpłacane na rachunek urzędu skarbowego,

2) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego właściwi ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika - jeżeli podatki, zgodnie z odrębnymi przepisami, są wpłacane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego.

2. W sprawach stwierdzenia nadpłaty podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, pobieranych przez płatników z tytułu importu towarów, organami podatkowymi właściwymi miejscowo są urzędy skarbowe właściwe dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

§ 4.
Tracą moc § 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych (Dz. U. Nr 16, poz. 62, z 1994 r. Nr 18, poz. 63, z 1995 r. Nr 12, poz. 56, z 1996 r. Nr 2, poz. 11, Nr 145, poz. 673 i Nr 155, poz. 771 oraz z 1997 r. Nr 146, poz. 984).
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 21 stycznia 1999 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama