| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 3 czerwca 2002 r.

w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „funkcjonariuszami", oraz organy właściwe do wydawania i dokonywania wpisu w tych dokumentach.
§ 2.
1. W Biurze Ochrony Rządu wydaje się dwa rodzaje legitymacji służbowych:

1) legitymację służbową funkcjonariusza w służbie stałej i przygotowawczej,

2) legitymację służbową funkcjonariusza w służbie kandydackiej.

2. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. W legitymacji służbowej funkcjonariusza w służbie stałej i przygotowawczej wpisuje się imię i nazwisko funkcjonariusza, numer legitymacji, stopień, stanowisko służbowe, na którym odbywa służbę, oraz grupę krwi, termin ważności legitymacji, a także umieszcza się fotografię funkcjonariusza i odciska na niej pieczęć.

2. W legitymacji służbowej funkcjonariusza w służbie kandydackiej wpisuje się imię i nazwisko funkcjonariusza, numer i termin ważności legitymacji oraz umieszcza się fotografię funkcjonariusza i odciska na niej pieczęć.

§ 4.
Szef Biura Ochrony Rządu wydaje funkcjonariuszowi legitymację służbową i dokonuje w niej wpisów.
§ 5.
1. W razie utraty legitymacji służbowej funkcjonariusza, funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie złożyć, drogą służbową, meldunek Szefowi Biura Ochrony Rządu, który zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty legitymacji.

2. W razie odnalezienia legitymacji służbowej funkcjonariusza, funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić ją do komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach kadrowych, podając w meldunku okoliczności odnalezienia legitymacji.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZĄDU W SŁUŻBIE STAŁEJ l PRZYGOTOWAWCZEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 3 czerwca 2002 r. (poz. 720)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZĄDU W SŁUŻBIE STAŁEJ l PRZYGOTOWAWCZEJ

infoRgrafika

Część wewnętrzna legitymacji:

– legitymacja pokryta giloszem przedstawiającym sokoła w kolorze jasnoszarym trzymającego tarczę w kolorze biało-czerwonym i napisem BOR również w kolorze jasnoszarym,

– tło legitymacji w kolorze jasnoniebieskim,

– powierzchnia pokryta transparentną folią,

– składana wzdłuż boku na dwie równe części.

Górna część legitymacji zawiera:

– napis BIURO OCHRONY RZĄDU w kolorze ciemnoniebieskim,

– napis koloru czarnego LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NR z kolejną numeracją blankietu,

– z lewej strony w ramce zdjęcie,

– z prawej strony napis Termin ważności w kolorze ciemnoniebieskim,

– z prawej strony hologram,

– poniżej hologramu miejsce na podpis Szefa BOR,

– pod zdjęciem napisy koloru czarnego imię, nazwisko.

Dolna część legitymacji:

– napisy koloru czarnego stopień, stanowisko służbowe, pion, grupa krwi.

Część zewnętrzna legitymacji:

– okładka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze brązowym z częścią wewnętrzną oraz znak Biura Ochrony Rządu.

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZĄDU W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZĄDU W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ

infoRgrafika

 

Przód legitymacji

Tył legitymacji

– legitymacja koloru jasnoniebieskiego z
domieszką białego po stronie prawej,

– legitymacja koloru niebieskiego,

– orzeł biały w koronie w czerwonej tarczy,

– napis BIURO OCHRONY RZĄDU, SŁUŻBA KANDYDACKA oraz pozostałe napisy koloru czarnego,

– flaga biało-czerwona o szerokości 7 mm prowadzona od lewego dolnego narożnika
do górnego prawego narożnika,

– z lewej strony w ramce zdjęcie,

– napisy RZECZPOSPOLITA POLSKA i BIURO OCHRONY RZĄDU koloru czarnego.

– z prawej strony okrągły hologram bez numeru.

UWAGA: Legitymacja jest laminowana folią plastikową.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »