| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lipca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania (Dz. U. Nr 25, poz. 134 i z 1999 r. Nr 70, poz. 783) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 4 wyrazy „z wdrażaniem” zastępuje się wyrazami „ze stosowaniem”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) formułowanie propozycji i wyrażanie opinii dotyczących metod i sposobów wdrażania prawa Unii Europejskiej,”;

2) w § 3 w ust. 1 wyrazy „przewodniczących stałych komitetów Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów”;

3) w § 4 w ust. 1 wyrazy „15 osób” zastępuje się wyrazami „17 osób”;

4) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W pracach Rady i jej zespołów bierze udział Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub delegowana przez niego osoba.”;

5) w § 12 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Odpisy opinii, ocen i wniosków doręcza się przewodniczącemu stałego komitetu Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, właściwym ministrom i kierownikom urzędów centralnych, Sekretarzowi Rady Ministrów, a także Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wojciechowski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »