| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego na 2002 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2002 r. (poz. 1471)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

Pogorszenie się bilansu wodnego.

Oczyszczenie i odmulenie odciętych i niedrożnych, zaburzających stosunki wodne fragmentów sieci wodnej Narwi.

 

 

Wykonanie przewałów dla wód wysokich i rekonstrukcja zniszczonej sieci wodnej.

 

 

Remont progów wodnych, utrzymujących wysoki poziom wód powierzchniowych i gruntowych.

2

Spadek różnorodności gatunkowej ryb.

Regulacja składu gatunkowego i struktury wiekowej populacji ryb w rzece Narwi poprzez zarybianie gatunkami drapieżnymi.

3

Zanikanie niektórych gatunków roślin zielnych w następstwie zaniku pastwisk.

Wykaszanie traw i turzycowisk celem utrzymania pożądanych gatunków roślin.

4

Nieprawidłowa struktura przestrzenna, wiekowa i gatunkowa w drzewostanach sztucznego pochodzenia.

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach. Wycinanie zbędnych i wprowadzanie pożądanych gatunków drzew.

5

Naturalne pojawianie się (sukcesja) trzciny, na terenach zajmowanych przez szuwar turzycowy.

Wykaszanie trzciny.

6

Śmiertelność płazów na drogach.

Zabezpieczanie miejsc przekraczania dróg przez płazy.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynność

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1 .Ochrona Przyrody nieożywionej.

 

 

Ochrona stosunków wodnych.

Stabilizacja i umacnianie progu wodnego, zabezpieczenie materacami faszynowymi i nasypem kamiennym.

Obwód Ochronny Kruszewo.

 

Ręczne i mechaniczne oczyszczanie zamulonych, zaburzających stosunki wodne fragmentów sieci starorzeczy, na długości 300 m.

Obwód Ochronny Kruszewo, starorzecze Narwi.

2. Ochrona ekosystemów wodnych.

 

 

Regulacja składu gatunkowego i struktury wiekowej ryb.

Zarybienie narybkiem suma**, w ilości 35 kg.

Rzeka Narew w granicach Parku.

Zarybianie narybkiem szczupaka**, w ilości 50 kg.

Rzeka Narew w granicach Parku.

3. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

 

 

 

Koszenie trzciny, na powierzchni 275,00 ha.

Obwody Ochronne: Kruszewo, Kurowo, Łapy.

Koszenie trawy, na powierzchni 48,00 ha.

Obwody Ochronne: Łapy, Kurowo.

4. Ochrona ekosystemów leśnych.

 

 

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 4,48 ha.

3b,d.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (czyszczenia późne), na powierzchni 2,25 ha.

3d.

 

Monitorowanie populacji i prognozowanie zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, w ilości 4 prób.

Obszar objęty ochroną częściową.

5. Ochrona zwierząt.

 

 

Ochrona płazów.

Przenoszenie płazów, montaż folii uniemożliwiającej wchodzenie płazów na drogę, na długości 1000 m.

Przejścia przez drogę Białystok – Wysokie Mazowieckie w rejonie wsi Bokiny.

 

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, obwody ochronne oraz na obszary objęte ochroną częściową i krajobrazową, podano zgodnie z mapami ewidencyjnymi numer:

– 245,143

– 245,321

– 245,322

– 245,323

– 245,324

– 245,341

– 245,342

– 245,344

Narwiańskiego Parku Narodowego, sporządzonymi przez Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne-Kartograficzne w Warszawie w skali 1:10 000, według stanu na 9.05.2001 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie.

** Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych dla lokalnych populacji ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »