| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego na 2002 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
1 października 2002 r. (poz. 1472)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

Uszkadzanie i niszczenie nacieków, namulisk w jaskiniach, zaśmiecanie wnętrz jaskiń, niszczenie krat zabezpieczających otwory wejściowe.

Konserwacja krat.

2

Wydeptywanie roślinności przez pieszych.

Wykonanie zabezpieczeń technicznych (bariery, zastawki z leżącego drewna).

3

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów. Zanieczyszczenia powietrza.

Zwiększenie odporności ekosystemów leśnych przez dostosowywanie składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych oraz poprawę stanu sanitarnego lasu.

4

Zmiana składu gatunkowego łąk i degradacja walorów krajobrazowych.

Dwukrotne koszenie w ciągu roku, zbiór biomasy.

5

Zarastanie skał, drzewami i krzewami, powodujące zanik gatunków kserotermicznych i naskalnych, utrata walorów krajobrazowych kompleksów skalnych.

Usuwanie drzew i krzewów.

6

Zmniejszanie się populacji pstrąga tęczowego odbywającego wiosenne tarło, nieskażonego chorobami wirusowymi.

Prowadzenie hodowli pstrągów tęczowych mającej na celu zachowanie stada podstawowego.

7

Zanikanie stanowisk gatunków roślin chronionych: zawilca wielkokwiatowego, chabra miękkowłosego, macierzanki wczesnej.

Usuwanie niepożądanych gatunków roślin ze stanowisk gatunków chronionych.

8

Śmiertelność płazów na drodze, w czasie ich wędrówek do miejsc rozrodu.

Zakładanie siatek ochronnych, czyszczenie stawów i utrzymanie odpowiedniego poziomu wody. Ustawienie tablic informacyjnych w widocznych miejscach.

9

Nadmierna liczebność zwierząt zagrażająca odnowieniom drzewostanów.

Prowadzenie odstrzałów redukcyjnych.

10

Niepokojenie nietoperzy podczas snu zimowego w jaskiniach.

Naprawa krat i zamknięć w jaskiniach Doliny Sąspowskiej i Wąwozu Jamki.

11

Zmniejszanie się miejsc gniazdowania dzikich pszczół.

Wykonanie drewnianych ram wypełnionych gliną i wystawienie ich w terenie.

12

Ubytek kulturowych walorów Parku spowodowany kradzieżą zabytkowej rzeźby św. Jana Kantego w Parku Zamkowym w Ojcowie.

Wykonanie rzeźby i jej ustawienie na dawnym miejscu.

13

Nadmierny rozwój drzew i krzewów oraz roślinności zielnej powodujący zasłanianie ruin zamku w Ojcowie.

Wycinka odrośli drzew i krzewów oraz wykaszanie roślin zielnych na zboczach Góry Zamkowej.

14

Zanikanie walorów krajobrazowych w wyniku nadmiernego rozwoju roślinności na zboczach skałek.

Wycinka odrośli drzew i krzewów na zboczach Panieńskich Skał.

 

Załącznik 2. [ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1. Ochrona przyrody nieożywionej.

 

 

1) Rekonstrukcja i konserwacja krat zabezpieczających otwory wejściowe do jaskiń.

Remont 2 sztuk krat i rekonstrukcja jednej zniszczonej kraty.

27i, 31a,b.

2) Ochrona powierzchni gleby przed wydeptywaniem.

Wykonanie drewnianych barierek wzdłuż szlaków turystycznych, na długości 300 m.

8d, 36c, 29h, 30a, 24b,c.

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

Hodowla sadzonek drzew i krzewów w szkółce leśnej, na powierzchni 1,00 ha.

20n.

 

Zalesienie gruntów porolnych, na powierzchni 4,50 ha.

Pieskowa Skała.

 

Sadzenie pożądanych gatunków drzew w uprawach leśnych na gruntach porolnych (poprawki), na powierzchni 1,00 ha.

Pieskowa Skała.

 

Dosadzanie pożądanych gatunków drzew, w uprawach pod koronami drzew (poprawki), na powierzchni 0,50 ha.

3a,f, 19a.

 

Pielęgnacja upraw leśnych na gruntach porolnych przez wykaszanie roślinności zielnej, na powierzchni 9,30 ha.

Pieskowa Skała

 

Regulacja składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne), na powierzchni 3,50 ha.

Pieskowa Skała, Bukówki.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz rozluźnienie przegęszczonych części drzewostanu (czyszczenia późne), na powierzchni 11,59 ha.

21g, 21i, 21dx, 18m, 18n,21l.

 

Prognozowanie występowania owadów, na 12 powierzchniach próbnych.

33a, 26f, 20n.

 

 

Prognozowanie występowania owadów za pomocą pułapek zapachowych (feromonowych), w ilości 20 sztuk.

3a, 26r, 28a, 33d, 41d, 26p, 33a.

 

Zabezpieczanie upraw leśnych preparatem odstraszającym (repelentem) przed szkodami od zwierząt leśnych, na powierzchni 4,00 ha.

3f, 3k, 19a, 20n,r, 23i, 26a, 28b, 25o, 40k, 41i.

 

Usuwanie drzew usychających (posusz czynny), wywróconych i złamanych (wywroty i złomy), w drzewostanach objętych ochroną częściową.

Obszar objęty ochroną częściową.

3. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

 

 

1) Ochrona łąk.

Koszenie mechaniczne łąk, na powierzchni 14,32 ha.

8h, 5d, 6i, 18o, 20a, 20p.

 

Koszenie ręczne łąk, na powierzchni 31,95 ha.

5h, 9g, 9k, 10d, 11a, 17c, 17d, 17i, 18b, 18w, 20ax, 21b, 21r, 21s, 21t, 24b, 24c, 24o, 24w, 24cx, 26bx, 27a, 27e, 28f, 28h, 28k, 28r, 28m, 28n, 29a, 29c, 29i, 29k, 29l, 29bx, 29cx, 36i, 27a, 37d, 37l, 38b, 40a, 40b, 43d, 43f, 43g, 43h.

 

Czyszczenie stawu z roślinności, na powierzchni 0,69 ha.

8f.

2) Ochrona zbiorowisk kserotermicznych i naskalnych.

Usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie łąk ziołoroślowych na zboczach, na powierzchni 3,40 ha.

12b,12g, 36c, 8n,k.

4. Ochrona ekosystemów wodnych.

 

 

Zachowawcza hodowla pstrąga tęczowego.

Prowadzenie zachowawczej hodowli pstrąga tęczowego.

Stawy hodowlane pstrąga tęczowego w Ojcowie.

5. Ochrona roślin.

 

 

Usuwanie drzew i krzewów w celu ochrony wybranych gatunków roślin: chabra miękkowłosego, zawilca wielkokwiatowego i macierzanki wczesnej, na powierzchni 0,50 ha.

5b, 6g, 36c.

6. Ochrona zwierząt.

 

 

1) Ochrona płazów.

Zakładanie siatek ochronnych,

8f, 9k, 24h.

 

utrzymanie stawów i przepustów, ustawienie tablic informacyjnych, na powierzchni 0,50 ha.

 

2) Ochrona nietoperzy.

Naprawa krat i zamknięć w jaskiniach Doliny Sąspowskiej i Wąwozu Jamki, na 3 stanowiskach.

Obszar objęty ochroną częściową.

3) Ochrona owadów z grupy żądłówek.

Wykonanie i wystawienie w terenie drewnianych ram wypełnionych gliną, w ilości 20 sztuk.

12g, 12b,n,r, 36c.

7. Ochrona wartości kulturowych.

 

 

Rekonstrukcja zabytkowej kapliczki św. Jana Kantego.

Wykonanie rekonstrukcji rzeźby, jedna sztuka.

24f.

8. Ochrona walorów krajobrazowych.

 

 

Wycinka odrośli drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej, na powierzchni 1,60 ha.

24a, 20i.

 

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą przeglądową Ojcowskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Krakowie w skali 1:10 000, według stanu na 1.01.1992 r., numer 2360/93.

Mapa znajduje się w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego w miejscowości Ojców.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »