| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego „Ujście Warty” na 2002 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2002 r. (poz. 1479)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

Rozjeżdżanie pojazdami mechanicznymi korony wałów przeciwpowodziowych.

Wykonanie parkingów dla pojazdów i barier ograniczających wjazd na wały.

2

Pojawianie się niepożądanych gatunków roślin zielnych, drzew i krzewów oraz nadmierny rozwój roślinności na łąkach i pastwiskach, powodujące zanikanie siedlisk i miejsc lęgowych ptaków.

Wykaszanie roślin zielnych, usuwanie drzew i krzewów. Wypas bydła i koni na wyznaczonych powierzchniach.

3

Zanikanie podlegających ochronie gatunkowej roślin zielnych w wyniku zachwaszczenia łąk.

Wykaszanie i wywożenie skoszonej masy zielonej.

4

Śmiertelność płazów na drogach powodowana przez pojazdy.

Wykonanie zabezpieczeń przy drogach w miejscu wędrówek płazów.

5

Zanikanie dogodnych miejsc lęgowych gęsi gęgawej i dzikich kaczek.

Budowa sztucznych platform lęgowych.

6

Niewłaściwy skład gatunkowy ryb.

Odłowy kontrolne.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja

1.Ochrona przyrody nieożywionej i gleby.

 

 

 

Wyrównanie i utwardzanie miejsc parkingowych, w ilości 7 sztuk.

Budowa barier w celu ochrony wałów przeciwpowodziowych, na długości 1 600 m.

Wał przeciwpowodziowy na Folderze Północnym oraz przy Drugiej Górce.

Wał przeciwpowodziowy na Folderze Północnym oraz przy Drugiej Górce.

2. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

 

 

 

Usuwanie drzew i krzewów z zespołów roślinności nieleśnej, na powierzchni 83,00 ha.

Między Kanałem Kościuka a Drogą Na Trzeci Most.

 

Wypas bydła i koni, na powierzchni 3 329,00 ha, w ilości 2 000 sztuk bydła i 200 sztuk koni.

Folder: Północny i Słońsk.

 

Koszenie łąk, na powierzchni 56,40 ha.

Czarnowskie Łąki.

3. Ochrona ekosystemów wodnych.

 

 

 

Odłowy kontrolne ryb, w ilości 25 odłowów.

Jezioro Kostrzyńskie, Królewska Wyspa, Jezioro Ośniańskie.

4. Ochrona zwierząt.

 

 

 

Wykonanie płotków uniemożliwiających wejście płazów i gadów na drogę, na długości 300 m.

Droga Nr 133 Kostrzyn–Słońsk.

 

Ustawienie w dogodnych miejscach lęgowych sprasowanej słomy, dla gęsi gęgawej i kaczek, w ilości 100 sztuk.

Cały obszar Parku.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »