| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 października 2002 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu:

1) wsparcia finansowego do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 380 zł;

2) zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania

– związanych z korzystaniem z usług, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa (Dz. U. z 2000 r. Nr 68, poz. 806 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 642 i Nr 89, poz. 976), w zakresie szkoleń mających na celu przekwalifikowanie oraz naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia oraz szkoleń i doradztwa w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

§ 2.
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do osób wymienionych w § 7 ust. 1 rozporządzenia określonego w § 1.
§ 3.
Przepis § 1 ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. I. Ożóg

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 29 października 2002 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »