| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje mieszanek paszowych dietetycznych, zwanych dalej „mieszankami", ich przeznaczenie, właściwości pokarmowe, gatunki lub kategorię zwierząt, dla których są one przeznaczone, wymagania w zakresie oznakowania tych mieszanek oraz zlecenia dotyczące ich stosowania,
§ 2.
Ustala się następujące rodzaje mieszanek:

1) mieszanki stosowane w zaburzeniach nerek;

2) mieszanki stosowane w zaburzeniach przewodu pokarmowego;

3) mieszanki stosowane w zaburzeniach układu krążenia;

4) mieszanki stosowane w zaburzeniach wątroby;

5) mieszanki stosowane w zaburzeniach przemiany materii;

6) mieszanki stosowane w okresie rekonwalescencji zwierzęcia;

7) mieszanki stosowane w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej;

8) mieszanki stosowane w przypadkach stresu zwierzęcia;

9) mieszanki wspomagające funkcję skóry.

§ 3.
Oznakowanie mieszanek zawiera informacje, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, a ponadto informacje dodatkowe określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
Wykaz poszczególnych rodzajów mieszanek wraz z określeniem ich przeznaczenia, właściwości pokarmowych, gatunków lub kategorii zwierząt, dla których są one przeznaczone, dodatkowych wymagań w zakresie oznakowania oraz zleceń dotyczących ich stosowania stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


Załącznik 1. [WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW MIESZANEK WRAZ Z ICH PRZEZNACZENIEM, WŁAŚCIWOŚCIAMI POKARMOWYMI, GATUNKIEM LUB KATEGORIĄ ZWIERZĄT, DLA KTÓRYCH SĄ PRZEZNACZONE, DODATKOWYMI WYMAGANIAMI W ZAKRESIE OZNAKOWANIA ORAZ ZLECENIAMI DOTYCZĄCYMI ICH STOSOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 24 lutego 2003 r. (poz. 431)

WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW MIESZANEK WRAZ Z ICH PRZEZNACZENIEM, WŁAŚCIWOŚCIAMI POKARMOWYMI, GATUNKIEM LUB KATEGORIĄ ZWIERZĄT, DLA KTÓRYCH SĄ PRZEZNACZONE, DODATKOWYMI WYMAGANIAMI W ZAKRESIE OZNAKOWANIA ORAZ ZLECENIAMI DOTYCZĄCYMI ICH STOSOWANIA

Lp.

Przeznaczenie

Istotne właściwości żywieniowe

Gatunek lub kategoria zwierząt

Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania

Zlecenia dotyczące stosowania

1

2

3

4

5

6

I

Mieszanki stosowane w zaburzeniach nerek

 

 

 

1

Wspomaganie funkcji nerek w

Niska zawartość fosforu

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

przypadku ich chronicznej

i ograniczona zawartość

 

– określenie źródła białka,

– początkowo do 6

 

niewydolności

białka, lecz o wysokiej

 

– zawartość wapnia,

miesięcy,

jakości

 

 

 

 

 

– zawartość fosforu,

– w przypadku gdy zlecenia odnoszą się do przejściowej niewydolności nerek wynosi od 2 do 4 tygodni

 

Producent może określić również

 

 

– zawartość potasu,

 

przydatność w przypadku

 

 

– zawartość sodu,

 

przejściowej niewydolności nerek

 

 

– zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych (jeśli są dodane),

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia

 

1

2

3

4

5

6

2

Rozpuszczanie kamieni

Właściwości

Psy

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

struwitowych

zakwaszania

 

 

 

moczu, niska zawartość

 

– określenie źródła białka,

– od 5 do 12 tygodni

 

 

magnezu i ograniczona

 

– zawartość wapnia,

 

 

W przypadku mieszanek

zawartość białka, lecz o

 

– zawartość fosforu,

 

 

przeznaczonych dla kotów

wysokiej jakości

 

– zawartość sodu,

Należy zapewnić ciągły

 

określenia o treści „choroby

 

 

– zawartość magnezu,

dostęp do wody do picia

 

dolnych dróg moczowych

 

 

– zawartość potasu,

 

 

kotów" lub „syndrom

 

 

– zawartość chlorków,

 

 

urologiczny kotów – F.U.S"

 

 

– zawartość siarki,

 

 

mogą stanowić uzupełnienie celu

 

 

– zawartość i rodzaj substancji

 

zakwaszających mocz,

 

dietetycznego mieszanki

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem

 

zaleca się konsultację z lekarzem

weterynarii"

 

 

Właściwości

Koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

zakwaszania

 

 

moczu i niska

 

– zawartość wapnia,

– od 5 do 12 tygodni

 

 

zawartość magnezu

 

– zawartość fosforu,

 

 

 

 

 

– zawartość sodu,

Należy zapewnić ciągły

 

 

 

 

– zawartość magnezu,

dostęp do wody do picia

 

 

 

 

– zawartość potasu,

 

 

 

 

 

– zawartość chlorków,

 

 

 

 

 

– zawartość siarki,

 

 

 

 

 

– zawartość tauryny,

 

 

 

 

 

– rodzaj i zawartość substancji

 

zakwaszających mocz,

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem

 

zaleca się konsultację z lekarzem

weterynarii"

 

1

2

3

4

5

6

3

Zapobieganie ponownemu tworzeniu się kamieni struwitowych

Właściwości zakwaszania moczu i umiarkowana zawartość magnezu

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

 

 

– zawartość wapnia,

– do 6 miesięcy

– zawartość fosforu,

 

 

 

 

– zawartość sodu,

 

 

W przypadku mieszanek

 

 

– zawartość magnezu,

 

 

przeznaczonych dla kotów

 

 

– zawartość potasu,

 

 

określenia o treści „choroby

 

 

– zawartość chlorków,

 

 

dolnych dróg moczowych

 

 

– zawartość siarki,

 

 

kotów" lub „syndrom urologiczny kotów – F.U.S."

 

 

– zawartość i rodzaj substancji zakwaszających mocz,

 

 

mogą stanowić uzupełnienie celu

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

dietetycznego

4

Zapobieganie tworzeniu się

Niska zawartość puryn

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

kamieni moczanowych

oraz niska zawartość

 

– określenie źródła białka,

– do 6 miesięcy,

 

 

białka, lecz o wysokiej jakości

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

– w przypadku nieodwracalnych zaburzeń metabolizmu kwasu moczowego – do końca życia

5

Zapobieganie tworzeniu się

Niska zawartość wapnia,

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

kamieni szczawianowych

niska zawartość witaminy

 

– zawartość fosforu,

– do 6 miesięcy

 

 

D oraz właściwości

 

– zawartość wapnia,

 

 

 

alkalizowania moczu

 

– zawartość sodu,

 

 

 

 

 

– zawartość magnezu,

 

 

 

 

 

– zawartość potasu,

 

 

 

 

 

– zawartość chlorków,

 

 

 

 

 

– zawartość siarki,

 

 

 

 

 

– zawartość witaminy D,

 

 

 

 

 

– zawartość hydroksyproliny,

 

 

 

 

 

– zawartość i rodzaj substancji alkalizujących mocz,

 

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

 

1

2

3

4

5

6

6

Zapobieganie tworzeniu się

Niska zawartość białka,

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

kamieni cystynowych

umiarkowana zawartość

 

– zawartość aminokwasów siarkowych

– początkowo do roku

aminokwasów

ogółem,

siarkowych

– zawartość sodu,

 

 

i właściwości

 

– zawartość potasu,

 

 

 

alkalizowania moczu

 

– zawartość chlorków,

 

 

 

 

 

– zawartość siarki,

 

 

 

 

 

– rodzaj i zawartość substancji

 

 

 

 

 

alkalizujących mocz,

 

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przez użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

7

Zmniejszenie niebezpieczeństwa

Niska zawartość fosforu,

Przeżuwacze

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

tworzenia się kamieni

magnezu oraz

 

– zawartość wapnia,

– do 6 tygodni

moczowych

właściwości

– zawartość fosforu,

 

 

zakwaszania moczu

 

– zawartość sodu,

 

 

 

 

 

– zawartość magnezu,

 

 

 

 

 

– zawartość potasu,

Należy zapewnić ciągły

 

 

 

 

– zawartość chlorków,

dostęp do wody do picia

 

 

 

 

– zawartość siarki,

 

 

 

 

 

– rodzaj i zawartość substancji

 

 

 

 

 

zakwaszających mocz,

 

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przeznaczone szczególnie podczas intensywnego żywienia młodych zwierząt"

 

8

Podtrzymywanie czynności nerek

Niska zawartość białka,

Koniowate

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

w przypadku ich chronicznej

lecz o wysokiej jakości,

 

– źródła białka,

– początkowo do 6

niewydolności

oraz niska zawartość

– zawartość wapnia,

miesięcy

 

 

fosforu

 

– zawartość fosforu,

 

 

 

 

 

– zawartość potasu,

 

 

 

 

 

– zawartość magnezu,

Należy zapewnić ciągły

 

 

 

 

– zawartość sodu,

dostęp do wody do picia

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

II

Mieszanki stosowane w zaburzeniach przewodu pokarmowego

 

 

1

Zapobieganie nietolerancji

– Wybrane źródła białka

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

składników pokarmowych

 

 

– określenie źródła białka,

– od 3 do 8 tygodni,

 

 

lub

 

– zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych (jeśli są dodane),

– w przypadku ustąpienia

objawów nietolerancji

 

(w odniesieniu do mieszanek

– Wybrane źródła

 

– źródło węglowodanów,

mieszankę można

 

zalecanych w przypadkach nietolerancji zalecenie dotyczące szczególnej nietolerancji może być zastąpione przez wskazanie konkretnego składnika pokarmowego)

węglowodanów

 

– zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych (jeżeli są dodane)

stosować przez czas nieokreślony

2

Zapobieganie ostrym

Podwyższona

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

zaburzeniom braku wchłaniania

zawartość

 

jelitowego

elektrolitów i łatwo

 

– zawartość i rodzaj łatwo strawnych składników oraz właściwości wynikające ze sposobu ich obróbki,

– od 1 do 2 tygodni

strawnych składników

 

 

 

 

– zawartość sodu,

 

 

 

 

 

– zawartość potasu,

 

 

 

 

 

– zawartość i rodzaj substancji osłaniających (jeżeli są dodane),

 

 

 

 

 

– wskazówki o treści: „Przeznaczone do stosowania w przebiegu ostrej biegunki oraz w okresie rekonwalescencji", „Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

3

Złagodzenie stanów braku

Łatwo strawne składniki

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

trawienia

pokarmowe oraz niska

 

– rodzaj i zawartość łatwo strawnych

– od 3 do 12 tygodni,

 

Producent może uzupełnić cel

zawartość tłuszczu

 

składników paszy wraz ze sposobem ich

– w przypadku chronicznej

dietetyczny poprzez

obróbki,

niewydolności trzustki

 

zamieszczenie określenia

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

stosować przez całe życie

„zewnątrzwydzielnicza

zwierząt

Niewydolność trzustki”

 

1

2

3

4

5

6

4

Stabilizacja fizjologicznych

– obniżona zdolność

Prosięta

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

czynności trawiennych

buforowania i łatwo strawne składniki

 

– rodzaj i ilość łatwo strawnych składników wraz z ewentualnym sposobem ich obróbki,

– od 2 do 4 tygodni

 

 

 

 

– zdolności buforujące,

 

 

 

 

 

– źródło substancji ściągających (jeśli są dodane),

 

 

 

 

 

– źródło substancji osłaniających (jeśli są dodane),

 

 

 

– łatwo strawne składniki

Tuczniki

– składniki łatwo strawne wraz z ewentualnym sposobem ich obróbki,

 

 

 

 

 

– źródło substancji ściągających (jeśli są dodane),

 

 

 

 

 

– źródło substancji osłaniających (jeśli są dodane),

 

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Mieszanka przeznaczona do stosowania w przypadkach zagrożenia, w trakcie oraz po przebytych zaburzeniach trawiennych"

 

5

Zmniejszenie niebezpieczeństwa

Składniki pobudzające

Maciory

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

wystąpienia zaparć

perystaltykę jelit

 

– rodzaj i ilość składników pobudzających perystaltykę jelit

– od 10 do 14 dni przed porodem,

 

 

 

 

 

–10 do 14 dni po porodzie

6

Łagodzenie syndromu złego

Niska zawartość

Drób, z

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

wchłaniania

nasyconych kwasów

wyjątkiem gęsi i gołębi

– procentowy udział nasyconych kwasów tłuszczowych w stosunku do ogólnej ilości kwasów tłuszczowych,

– przez 2 tygodnie po wylęgu

tłuszczowych i wysoka

zawartość witamin

 

 

rozpuszczalnych w

 

– zawartość witaminy A,

 

 

 

tłuszczach

 

– zawartość witaminy D,

 

 

 

 

 

– zawartość witaminy E,

 

 

 

 

 

– zawartość witaminy K

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Zapobieganie chronicznym

Zawartość

Koniowate.

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

zaburzeniom trawienia w jelicie cienkim

węglowodanów, białek i tłuszczów o wysokim stopniu strawności w jelicie ślepym

W przypadku mieszanek dostosowanych do specyficznych wymagań zwierząt starych, określenie „dla starych zwierząt" należy uzupełnić wskazaniem gatunku lub grupy technologicznej zwierząt

– źródło i zawartość łatwo strawnych węglowodanów, białek i tłuszczów, wraz z określeniem ich właściwości wynikających ze sposobu ich obróbki,

– początkowo do 6 miesięcy

 

 

 

– określenie zaburzeń, dla jakich przeznaczona jest ta mieszanka, oraz sposób dawkowania polegający na kilkakrotnym jej stosowaniu w ciągu dnia, lecz w małych ilościach,

Stosować kilkakrotnie, lecz w małych ilościach

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

8

Zapobieganie zaburzeniom

Wysoko strawne

Koniowate

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

trawienia w jelicie grubym

włókno

 

– źródła włókna,

– początkowo do 6

 

 

 

 

– zawartość kwasów tłuszczowych n–31) (jeśli są dodane),

miesięcy

 

 

 

 

– wskazówki dotyczące sytuacji, w jakich można podawać tę mieszankę, i sposób skarmiania,

 

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

III

Mieszanki stosowane w zaburzeniach układu krążenia

 

 

1

Wspomaganie akcji serca w

Niska zawartość sodu i

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

przypadku chronicznej

zwiększona proporcja

 

– zawartość sodu,

– początkowo do 6

 

niewydolności mięśnia

potasu (K) / sodu (Na)

 

– zawartość potasu,

miesięcy

 

sercowego

 

 

– zawartość magnezu,

 

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

 

1

2

3

4

5

6

IV

Mieszanki stosowane w zaburzeniach wątroby

 

 

 

1

Wspomaganie czynności

– umiarkowana

Psy

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

zawartość wysokiej

 

wątroby w przypadku jej

jakości białek,

 

– źródło i zawartość białka,

– początkowo do 6

miesięcy

 

chronicznej niewydolności

– niska zawartość tłuszczu

 

– zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych

 

 

 

– wysoka zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych,

 

– rodzaj i zawartość łatwo strawnych węglowodanów wraz ze sposobem obróbki (jeśli dotyczy),

Należy zapewnić w sposób ciągły wodę do picia

 

 

– wysoka zawartość

 

– zawartość sodu,

 

 

 

łatwo strawnych

 

– zawartość miedzi ogółem,

 

 

 

węglowodanów

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

 

 

– umiarkowana zawartość

Koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

 

białek wysokiej jakości,

 

– źródło i zawartość białka,

– początkowo do 6

miesięcy

 

 

– umiarkowana zawartość tłuszczu,

 

–zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych,

 

 

 

– wysoka zawartość

 

– zawartość sodu,

Należy zapewnić w sposób

 

 

niezbędnych kwasów

 

– zawartość miedzi ogółem,

ciągły wodę do picia

 

 

tłuszczowych

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

2

Zmniejszanie poziomu miedzi w

– niska zawartość miedzi

Psy

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

wątrobie

 

 

– zawartość miedzi ogółem,

– początkowo do 6

miesięcy

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

 

1

2

3

4

5

6

3

Zmniejszenie niebezpieczeństwa

Niska wartość

Kury nioski

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

wystąpienia stłuszczenia wątroby

energetyczna z wysokim procentowym udziałem energii metabolizowanej z tłuszczów charakteryzujących się wysokim udziałem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych

 

– wartość energetyczną określaną jako energia metaboliczna (EM) wyrażona w megadżulach na 1 kilogram (MJ/kg), EM dla drobiu w MJ/kg = ilość białka surowego w (%) x 0,1551 + ilość tłuszczu surowego w (%) x 0,3431 + ilość skrobi w (%) x 0,1669 + ilość cukru ogółem w (%) (wyrażonego jako sacharoza) x 0,1301,

– do 12 tygodni

 

 

 

 

 

 

 

 

– procentowy udział energii metabolizowanej z tłuszczów,

 

 

 

 

 

– zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych

 

4

Podtrzymywanie czynności

Niska zawartość białka,

Koniowate

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

wątroby w przypadku jej

lecz o wysokiej jakości,

 

– źródła białka i włókna,

– początkowo do 6 miesięcy

 

chronicznej niewydolności

oraz łatwo strawnych

 

– rodzaj i zawartość łatwo strawnych węglowodanów wraz ze sposobem ich obróbki,

 

węglowodanów

 

 

 

 

– zawartość metioniny,

Stosować kilkakrotnie w

 

 

 

 

– zawartość choliny,

małych ilościach

 

 

 

 

– zawartość kwasów tłuszczowych n–31) (jeżeli są dodane),

 

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

 

1

2

3

4

5

6

V

Mieszanki stosowane w zaburzeniach przemiany materii

 

 

1

Regulacja zaopatrywania w

Niska zawartość

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

glukozę (Diabetes mellitus)

węglowodanów

 

– źródło węglowodanów,

– początkowo do 6

stanowiących źródło do

miesięcy

 

 

szybkiego uwalniania

 

– właściwości węglowodanów wynikające ze sposobu ich obróbki,

 

glukozy

 

 

 

 

– zawartość skrobi,

 

 

 

 

 

– zawartość cukrów,

 

 

 

 

 

– zawartość fruktozy (jeżeli jest dodana),

 

 

 

 

 

– zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych,

 

 

 

 

 

– źródła, zawartość i rodzaj kwasów tłuszczowych o krótkiej i średniej długości łańcucha węglowego (jeżeli są dodane),

 

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

2

Wspomaganie przemiany

Niska zawartość

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

tłuszczów w przypadku ich

tłuszczu i wysoka

 

nadmiernej zawartości

zawartość niezbędnych

 

– zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych,

– początkowo do 2

miesięcy

 

 

kwasów tłuszczowych

 

– zawartość kwasów tłuszczowych n–31) (jeśli są dodane),

 

 

 

 

 

– wskazówkę o treści: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii"

 

 

1

2

3

4

5

6

3

Redukcja nadmiernej masy ciała

Niska wartość

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

 

energetyczna

 

wartość energetyczną określaną jako

– do momentu znaczącego

 

 

 

 

energia metaboliczna (EM) wyrażona

spadku masy ciała

 

 

 

 

w megadżulach na 1 kilogram (MJ/kg),

 

 

 

 

 

którą oblicza się następująco:

 

 

 

 

 

1) w przypadku mieszanek

Należy określić zalecaną

 

 

 

 

przeznaczonych dla psów i kotów, z

ilość w dziennej dawce

 

 

 

 

wyjątkiem mieszanek zawierających

 

 

 

 

 

powyżej 14% wody przeznaczonych

 

 

 

 

 

dla kotów:

 

 

 

 

 

EM w MJ/kg = ilość białka surowego

 

 

 

 

 

(w %) x 0,1464 + ilość tłuszczu surowego

 

 

 

 

 

(w %) x 0,3556 + ilość substancji

 

 

 

 

 

bezazotowych wyciągowych

 

 

 

 

 

(w %) x 0,1464;

 

 

 

 

 

2) w przypadku mieszanek zawierających

 

 

 

 

 

powyżej 14% wody przeznaczonych

 

 

 

 

 

dla kotów:

 

 

 

 

 

EM w MJ/kg = ilość białka surowego

 

 

 

 

 

(w %) x 0,1632 + ilość tłuszczu surowego

 

 

 

 

 

(w %) x 0,3222 + ilość substancji

 

 

 

 

 

bezazotowych wyciągowych x 0,1255 –

 

 

 

 

 

(minus) 0,2092

 

 

1

2

3

4

5

6

4

Zmniejszenie ryzyka

– Niska zawartość

Krowy mleczne

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

wystąpienia gorączki wywołanej

wapnia

 

– zawartość wapnia,

– od 1 do 4 tygodni przed

 

zastojem mleka w okresie

 

 

– zawartość fosforu,

terminem porodu

 

zasuszenia

lub

 

– zawartość magnezu,

 

 

 

 

 

 

Należy zaprzestać podawania po porodzie

 

 

– Niska proporcja

 

– zawartość wapnia,

 

 

 

kationy/aniony

 

– zawartość fosforu,

 

 

 

 

 

– zawartość sodu,

 

 

 

 

 

– zawartość potasu,

 

 

 

 

 

– zawartość chlorków,

 

 

 

 

 

– zawartość siarki

 

5

Zmniejszenie niebezpieczeństwa

Składniki dostarczające

Krowy mleczne

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

wystąpienia ketozy (acetonemia)

glukogennych źródeł

i owce

– rodzaj i zawartość składników

– w przypadku krów od 3 do 6 tygodni po porodzie,

energii

dostarczających glukogennych źródeł

 

 

 

 

energii,

– w przypadku owiec

 

Mieszanka może być stosowana

 

 

– zawartość propano-1,2-diolu (jeśli

stosować przez okres

 

również w okresie

 

 

dodany jako prekursor glukozy),

6 tygodni przed porodem

 

rekonwalescencji po przebyciu

 

 

– zawartość glicerolu (jeśli dodany jako

i w okresie pierwszych

 

ketozy

 

 

prekursor glukozy)

3 tygodni po porodzie

6

Zmniejszenie niebezpieczeństwa

Wysoka zawartość

Przeżuwacze

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

wystąpienia tężyczki

magnezu i łatwo

 

– zawartość skrobi,

– od 3 do 10 tygodni w

 

(Hypomagnesiemia – niedobór

przyswajalnych

 

– zawartość cukrów ogółem,

okresie szybkiego wzrostu

 

magnezu we krwi)

węglowodanów,

 

– zawartość magnezu,

traw

 

 

umiarkowana zawartość

 

– zawartość sodu,

 

 

 

białka oraz niska

 

– zawartość potasu,

Należy podać informacje

 

 

zawartość potasu

 

– w przypadku owiec wskazówkę o

dotyczące równoważenia

 

 

 

 

treści:

dawki dziennej, z

 

 

 

 

„Szczególnie wskazane dla owiec

uwzględnieniem

 

 

 

 

karmiących"

włókna i łatwo dostępnych

 

 

 

 

 

źródeł energii

 

1

2

3

4

5

6

7

Zmniejszenie niebezpieczeństwa

Niska zawartość łatwo

Przeżuwacze

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

wystąpienia kwasicy

fermentujących

 

– zawartość skrobi,

– maksymalnie przez okres

 

 

węglowodanów i wysoka

 

– zawartość cukrów ogółem,

2 miesięcy,

 

 

zdolność buforowania

 

– wskazówki o treści:

– w przypadku krów

 

 

 

 

– w przypadku pasz dla krów

mlecznych stosować

 

 

 

 

mlecznych:

maksymalnie przez okres

 

 

 

 

„Szczególnie zalecane dla krów

2 miesięcy od początku

 

 

 

 

wysoko wydajnych",

laktacji

 

 

 

 

– w przypadku pasz dla bydła

Należy podać informacje

 

 

 

 

opasowego:

dotyczące równoważenia

 

 

 

 

„Szczególnie wskazane w opasie

dawki dziennej, z

 

 

 

 

intensywnym....." (określić rodzaj

uwzględnieniem włókna i

 

 

 

 

zwierząt przeżuwających)

łatwo fermentujących

 

 

 

 

 

węglowodanów

VI

Mieszanki stosowane w okresie rekonwalescencji

1

Dieta wyrównawcza w okresie

Wysoka wartość

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

rekonwalescencji

energetyczna, wysoka

 

– rodzaj i zawartość składników

– do momentu osiągnięcia

 

 

koncentracja

 

łatwo strawnych wraz z określeniem

określonego celu

 

 

niezbędnych i

 

metod ich obróbki, jeżeli jest to

 

 

 

łatwo strawnych

 

konieczne,

 

 

 

składników

 

– wartość energetyczną mieszanki,

 

 

 

pokarmowych

 

– zawartość kwasów tłuszczowych n–31) i

 

 

 

 

 

n–62) (jeżeli są dodane),

 

 

 

 

 

– w przypadku mieszanek dla kotów

 

 

 

 

 

przeznaczenie może być uzupełnione

 

 

 

 

 

zaleceniem o treści „stłuszczenie

 

 

 

 

 

wątroby u kotów",

 

 

 

 

 

– w przypadku mieszanek wymagających

 

 

 

 

 

podawania przez sondę na

 

 

 

 

 

opakowaniach jednostkowych,

 

 

 

 

 

transportowych lub etykietach należy

 

 

 

 

 

zamieścić wskazówkę o treści: „Podawać

 

 

 

 

 

pod nadzorem lekarza weterynarii"

 

 

1

2

3

4

5

6

2

Dieta wyrównawcza w okresie

Wysoka koncentracja

Koniowate

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

rekonwalescencji

łatwo strawnych

 

– zawartość i rodzaj łatwo strawnych

– jeżeli takie postępowanie

 

 

składników

 

składników wraz ze sposobem ich

jest nieodzowne

 

 

pokarmowych

 

obróbki,

 

 

 

 

 

– zawartość kwasów tłuszczowych n–31) i

 

 

 

 

 

n–62) (jeżeli są dodane),

 

 

 

 

 

– określenie sytuacji, w których zaleca

 

 

 

 

 

się stosowanie tej mieszanki,

 

 

 

 

 

– w przypadku mieszanek wymagających

 

 

 

 

 

podawania przez sondę wskazówkę o

 

 

 

 

 

treści:

 

 

 

 

 

„Podawać pod nadzorem lekarza

 

 

 

 

 

weterynarii"

 

VII

Mieszanki stosowane w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej

1

Stabilizacja równowagi wodno-

Głównie elektrolity i

Cielęta,

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

-elektrolitowej

łatwo przyswajalne

Prosięta,

– źródło węglowodanów,

– od 1 do 7 dni,

 

 

węglowodany

Jagnięta,

– zawartość sodu,

– od 1 do 3 dni

 

 

 

Koźlęta,

– zawartość potasu,

w przypadku, jeżeli

 

 

 

Źrebięta

– zawartość chlorków,

mieszanka ta stanowi

 

 

 

 

– wskazówki o treści:

podstawę żywienia

 

 

 

 

„W przypadku zagrożenia, w trakcie

zwierząt

 

 

 

 

lub po przebytych zaburzeniach

 

 

 

 

 

trawiennych (biegunka)"

 

 

 

 

 

„Przed użyciem zaleca się konsultację

 

 

 

 

 

z lekarzem weterynarii"

 

 

1

2

3

4

5

6

2

Wyrównanie utraty elektrolitów

Głównie elektrolity oraz

Koniowate

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

w przypadku nadmiernego

łatwo przyswajalne

 

– zawartość wapnia,

– od 1 do 3 dni

 

pocenia się

węglowodany

 

– zawartość sodu,

 

 

 

 

 

– zawartość magnezu,

Zwierzętom należy

 

 

 

 

– zawartość potasu,

zapewnić ciągły dostęp

 

 

 

 

– zawartość chlorków,

do wody do picia

 

 

 

 

– zawartość glukozy,

 

 

 

 

 

– określenie sytuacji, w których zaleca

 

 

 

 

 

się stosowanie mieszanki,

 

 

 

 

 

– w przypadku gdy pasza ta stanowi

 

 

 

 

 

znaczącą ilość w dawce dziennej,

 

 

 

 

 

informacja powinna dotyczyć

 

 

 

 

 

zabezpieczenia przed ryzykiem nagłej

 

 

 

 

 

zmiany we właściwościach tej paszy

 

VIII

Mieszanki stosowane w przypadkach stresu

1

Łagodzenie reakcji stresowych

Wysoka zawartość

Tuczniki

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

 

magnezu

 

– zawartość magnezu,

– od 1 do 7 dni

 

 

lub

 

 

 

 

 

Wysoko strawne

 

– rodzaj i zawartość łatwo strawnych

 

 

 

składniki

 

składników wraz z ewentualnym

 

 

 

 

 

sposobem ich obróbki,

 

 

 

 

 

– zawartość kwasów tłuszczowych n–31)

 

 

 

 

 

(jeśli są dodane),

 

 

 

 

 

– określenie sytuacji, w jakich mieszanka

 

 

 

 

 

może być stosowana

 

 

1

2

3

4

5

6

2

Ograniczenie reakcji na stres

– wysoko strawne

Koniowate

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

 

składniki

 

– zawartość magnezu,

– od 2 do 4 tygodni

 

 

 

 

– zawartość i rodzaj wysoko strawnych

 

 

 

 

 

składników włącznie ze sposobem ich

 

 

 

 

 

obróbki,

 

 

 

 

 

– zawartość kwasów tłuszczowych n–31)

 

 

 

 

 

(o ile są dodane),

 

 

 

 

 

– wskazówki dotyczące precyzyjnego

 

 

 

 

 

określenia sytuacji, w jakich należy

 

 

 

 

 

stosować mieszankę

 

IX

Mieszanki wspomagające funkcję skóry

1

Wspomaganie funkcji skóry w

Wysoka zawartość

Psy i koty

Oznakowanie zawiera:

Okres stosowania:

 

przypadku stanów zapalnych i

niezbędnych kwasów

 

– zawartość niezbędnych kwasów

– do 2 miesięcy

 

nadmiernego wypadania sierści

tłuszczowych

 

tłuszczowych,

 

 

 

 

 

– wskazówkę o treści:

 

 

 

 

 

„Przed użyciem zaleca się konsultację

 

 

 

 

 

z lekarzem weterynarii"

 

 

1) Do kwasów tłuszczowych n–3 należą wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w których ostatnie miejsce nienasycone występuje na pozycji trzeciego atomu węgla, licząc od końca łańcucha węglowego.

2) Do kwasów tłuszczowych n–6 należą wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w których ostatnie miejsce nienasycone występuje na pozycji szóstego atomu węgla, licząc od końca łańcucha węglowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »