| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu ustalania odszkodowania

Na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb i sposób ustalania odszkodowania za zniszczone z nakazów organów Inspekcji Weterynaryjnej:

1) środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i środki żywienia zwierząt, zwane dalej „środkami”;

2) sprzęt, który nie może być poddany dezynfekcji, zwany dalej „sprzętem”.

§ 2.
Odszkodowanie ustala się z urzędu.
§ 3.
Wysokość odszkodowania za środki oraz sprzęt ustala się na podstawie średniej z trzech kwot oszacowania:

1) jednej – ustalonej przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) dwóch – ustalonych przez rzeczoznawców powołanych przez powiatowego lekarza weterynarii w sposób określony w przepisach w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania oraz szczegółowych zasad oszacowywania zwierząt.

§ 4.
1. Ustalając odszkodowanie za środki, uwzględnia się:

1) masę środków podlegających oszacowaniu;

2) jakość środków podlegających oszacowaniu;

3) aktualną cenę według notowań rynkowych w dniu oszacowania.

2. Ustalając odszkodowanie za sprzęt, uwzględnia się:

1) aktualną cenę rynkową w dniu oszacowania;

2) stopień zużycia sprzętu podlegającego oszacowaniu;

3) stopień amortyzacji sprzętu podlegającego oszacowaniu.

§ 5.
Sporządza się protokół czynności oszacowania zawierający:

1) imiona i nazwiska osób dokonujących oszacowania;

2) miejsce i datę oraz czas rozpoczęcia i zakończenia oszacowania;

3) opis środków lub sprzętu podlegających oszacowaniu;

4) wyszczególnienie kwot oszacowania ustalonych przez poszczególnych rzeczoznawców i powiatowego lekarza weterynarii;

5) wysokość kwoty odszkodowania za środki i sprzęt ustalonej w sposób, o którym mowa w § 3 i 4;

6) podpisy osób biorących udział w postępowaniu.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Tański

 

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Dąbrowska

Ekspert z zakresu doradztwa personalnego  

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »