| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość i sposób wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, zwanemu dalej „Inspektorem", substancji nowej wprowadzanej do obrotu;

2) wysokość i sposób wnoszenia opłat z tytułu przedstawienia Inspektorowi wyników dodatkowych badań, o których mowa w art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, zwanej dalej „ustawą".

§ 2.
Opłata z tytułu zgłoszenia substancji nowej do Inspektora wynosi:

1) 6 tys. zł – przy przewidywanej przez zgłaszającego wielkości obrotu wynoszącej co najmniej 1 tonę rocznie;

2) 4 tys. zł – przy przewidywanej przez zgłaszającego wielkości obrotu mniejszej niż 1 tona rocznie, ale wynoszącej co najmniej 100 kg rocznie;

3) 3 tys. zł – przy przewidywanej przez zgłaszającego wielkości obrotu mniejszej niż 100 kg rocznie.

§ 3.
Opłata z tytułu przedstawienia Inspektorowi wyników dodatkowych badań, o których mowa w art. 20 ust. 6 ustawy, wynosi 12 tys. zł.
§ 4.
Opłaty, o których mowa w § 2 i 3, wnosi się na rachunek bankowy Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych najpóźniej w dniu zgłoszenia substancji nowej lub przedstawienia wyników dodatkowych badań.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »